Heilig Vormsel

Heilig Vormsel

Wilt u dat uw kind verder groeit in het geloof, dan is een volgende stap de voorbereiding op het heilig Vormsel. Samen met leeftijdsgenoten bieden we uw kind een voorbereidingstraject aan. Gelovig zijn en kind van God zijn vraagt ook om keuzes. Hoe kan ik met Christus verbonden leven in de verschillende omstandigheden van het leven? Dat vraagt om de heilige Geest!

We bereiden de kinderen zorgvuldig voor met een lesprogramma (eens in de twee weken op donderdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en voor u ouderavonden. (Binnenkort vindt u hier meer informatie over dit lesprogramma)

Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan het vormsel.

Vormsel 2021

Het Heilig Vormsel wordt toegediend in 1 plechtige gezamenlijke viering (in de Augustinuskerk) voor alle parochies. De datum voor de vormselviering van 2021 is op dit moment nog niet bekend. Als deze datum bekend is dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld per mail. 

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor het vormsel van 2021 via dit formulier.