Eerste Heilige Communie

Eerste heilige Communie 2021

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Het is een belangrijke stap in het geloofsleven van uw kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van een basisschool in Geleen – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in onze parochie. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de eerste heilige communie.

We bereiden de eerste communie zorgvuldig voor met een lesprogramma dat zal beginnen in september 2020 (eens in de twee weken op maandag- of dinsdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en voor u ouderavonden. Zodra de precieze data bekend zijn hoort u dit van ons via mail.

U kunt uw zoon/dochter opgeven voor de Eerste Heilige Communie van 2021 via dit aanmeldformulier.

LET OP:
de uiterste aanmelddatum voor de Eerste Heilige Communie van 2021 is 1 oktober 2020.
Communicanten die niet voor 1 oktober zijn aangemeld kunnen niet meer deelnemen aan de voorbereiding voor de communie van 2021 en zullen dus pas in 2022 de Eerste Heilige Communie kunnen ontvangen.