Eerste Heilige Communie

Eerste heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Het is een belangrijke stap in het geloofsleven van uw kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van een basisschool in Geleen – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in onze parochie. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de eerste heilige communie.

We bereiden de eerste communie zorgvuldig voor met een lesprogramma dat is begonnen in september 2020 (eens in de twee weken op maandag- of dinsdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en ouderavonden. De datums van de communieviering van de themavieringen en activiteiten kunt u hier vinden. De datums van de themavieringen en activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud/afhankelijk van de Coronamaatregelen.

U kunt uw zoon/dochter op dit moment niet meer opgeven voor de Eerste Heilige Communie van 2021. De voorbereidingen zijn in volle gang en de aanmeldingen voor dit jaar zijn, zoals eerder aangekondigd, vanaf 1 oktober 2020 afgesloten.

Rond de zomervakantie van 2021 zal het mogelijk zijn om via deze weg uw zoon/dochter voor de Eerste Heilige communie van 2022 op te geven.