Diaconie

Ontmoetingsgroep Oud-Geleen

Het Wijkplatform Oud-Geleen start met een ontmoetingsgroep voor ouderen in Oud-Geleen. We doen dit in samenwerking met andere organisaties zoals de Thuiszorg van Zuyderland, Buurtzorg en PIW en de RK parochies Geleen.

Ons doel is om 2-wekelijks of maandelijks een bijeenkomst te organiseren en mensen bij elkaar te krijgen die graag in contact komen met anderen. Iedereen is van harte welkom, maar vooral mensen die zich eenzaam voelen, weinig sociale contacten hebben of moeilijk ergens heen kunnen gaan.

In eerste instantie beginnen we met een praatje met elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee zodat we elkaar leren kennen. De bedoeling is dit uit te breiden met activiteiten waarbij we rekening houden met wat de mensen leuk of interessant vinden.

De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiehuis in de Leursstraat. De eerste bijeenkomst is gepland op donderdagochtend 8 december van

10.00 – 12.00 uur.  Een week later, op woensdagmiddag 14 december van 14.30 – 16.30 uur, gaan we een kerststukje maken. Gaarne van te voren aanmelden.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich wenden tot: Miranda Janssen,

tel. 046-475 07 70 of Jannie Wiskerke, tel. 06 57 17 25 69.

We hopen u te zien,

Wijkplatform Oud-Geleen