Vormsel

Wilt u dat uw kind verder groeit in het geloof, dan is een volgende stap de voorbereiding op het heilig Vormsel. Samen met leeftijdsgenoten bieden we uw kind een voorbereidingstraject aan. Gelovig zijn en kind van God zijn vraagt ook om keuzes. Hoe kan ik met Christus verbonden leven in de verschillende omstandigheden van het leven? Dat vraagt om de heilige Geest!

Aanmelden voor de vormselvoorbereiding kan in de maand september na afloop van een heilige Mis in het weekend. Klik hier voor een overzicht van de weekendvieringen. Het Heilig Vormsel wordt toegediend in een plechtige gezamenlijke viering voor alle parochies in januari (de parochie van Lindenheuvel kent een eigen voorbereiding op het vormsel en een eigen vormselviering).