Vormsel

Heilig Vormsel

Wilt u dat uw kind verder groeit in het geloof, dan is een volgende stap de voorbereiding op het heilig Vormsel. Samen met leeftijdsgenoten bieden we uw kind een voorbereidingstraject aan. Gelovig zijn en kind van God zijn vraagt ook om keuzes. Hoe kan ik met Christus verbonden leven in de verschillende omstandigheden van het leven? Dat vraagt om de heilige Geest!

We bereiden de kinderen zorgvuldig voor met een lesprogramma (eens in de twee weken op donderdag- of vrijdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en voor u ouderavonden. Om uw kind op te geven voor het vormsel dient u vóór 1 september 2019 het opgaveformulier via internet te hebben ingevuld en verzonden. Klik hier om uw kind op te geven voor het vormsel. Na deze datum kunnen we geen vormelingen meer aannemen. (Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan het vormsel)

Het Heilig Vormsel wordt toegediend in 1 plechtige gezamenlijke viering voor alle parochies. Deze vormselviering vindt plaats op vrijdag 12 juni 2020 om 19u in de Augustinuskerk.