Kerkhof Oud-Geleen

Het kerkhof is eigendom van de parochie H.H. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen en
is gelegen aan de Van Banninglaan in Geleen.
Het kerkhof is in 1934 in gebruik genomen ter vervanging van het kerkhof rondom
onze parochiekerk.

Ingaande 1 januari 2015 is het beheer ondergebracht bij de werkgroep “kerkhof”
Deze groep van vrijwilligers zet zich belangeloos in om het kerkhof tegen zo laag
mogelijke kosten te onderhouden en hierdoor in stand te kunnen houden.

Het kerkhof is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Bezoekers worden verzocht zich waardig te gedragen en geen vernielingen aan te richten.

Ons kerkhof heeft 2 stuks urnenvelden.
Het is ook mogelijk om een urn in een bestaand graf te laten bijplaatsen.

Ons kerkhof mag gezien worden. Nabestaanden komen graag hun dierbaren bezoeken.
Er zijn dan ook veel vrijwilligersuren besteed om het kerkhof er zo mooi te laten uitzien.
Deze vrijwilligers hebben wel af en toe graag een beetje hulp. Er zijn allerlei karweitjes op te knappen, het is niet allemaal zwaar werk. Een uurtje bladeren harken bijvoorbeeld.
Wanneer u graag in de vrije natuur bezig bent, of als u het niet kunt aanzien anderen te
zien werken, bent u van harte welkom om een handje mee te helpen.
U kunt zich opgeven bij de beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud.

Voor de grafrechten, de tarieven, het kerkhofreglement of voor enige impressies van
ons kerkhof kunt u boven uw keuze maken.

In de grafrechten is opgenomen wie er begraven mag worden.

De kerkhofbeheerders, bereikbaar op werkdagen van 09.00-16.30 uur, zijn voor:

Begraving en onderhoud: Dhr. A. Hendrix 06-19 78 55 49
Administratief en financieel: Dhr. M. van Es 06-27 39 08 49
Algemeen E-mailadres kerkhof: kerkhof.oudgeleen@gmail.com

Parochie H.H. Marcellinus en Petrus is een van de samenwerkende parochies in Geleen