Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Een belangrijk moment van kiezen voor geloof in het leven van een kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van de basisschool – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in één van de parochies in Geleen. We bereiden dit zorgvuldig voor met een aantal themavieringen, ouderavonden en een lesprogramma op school. Na de herfstvakantie tot en met de maand november kunnen kinderen worden aangemeld voor de communievoorbereiding. Dit kan in de kerk na een heilige Mis in het weekend.

Klik hier voor een overzicht van de voorbereidingsvieringen voor de Eerste Heilige Communie 2018.