Eerste Heilige Communie

Eerste heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Het is een belangrijke stap in het geloofsleven van uw kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van een basisschool in Geleen – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in onze parochie. We bereiden dit zorgvuldig voor met een lesprogramma (eens in de twee weken op maandag- of dinsdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en voor u ouderavonden. 
Klik hier voor meer informatie over dit voorbereidingsprogramma en extra info over de voorbereidingsvieringen voor de communicanten.

Om uw kind op te geven voor de eerste heilige communie dient u vóór 1 oktober het opgaveformulier via internet te hebben ingevuld en verzonden. Na deze datum kunnen we geen communicanten meer aannemen. (Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de eerste heilige communie)

De communieviering in 2019 vindt plaats op zondag 2 juni (de zondag na Hemelvaart) in de kerk van de heilige Augustinus om 10u30.

Klik hier voor een overzicht van de voorbereidingsvieringen en extra activiteiten voor de Eerste Heilige Communie 2019.