Eerste Heilige Communie

Eerste heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Het is een belangrijke stap in het geloofsleven van uw kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van een basisschool in Geleen – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in onze parochie. We bereiden dit zorgvuldig voor met een lesprogramma dat begint op 16 september 2019 (eens in de twee weken op maandag- of dinsdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen en activiteiten, en voor u ouderavonden. 
Klik hier voor het volledige overzicht van de voorbereidingsvieringen voor de communicanten.

Om uw kind op te geven voor de eerste heilige communie dient u vóór 1 september 2019 het opgaveformulier via internet te hebben ingevuld en verzonden. Klik hier om uw kind op te geven voor de eerste heilige communie. Na deze datum kunnen we geen communicanten meer aannemen. (Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de eerste heilige communie)

De communieviering in 2020 vindt plaats op zondag 24 mei (de zondag na Hemelvaart) om 10u30 in de kerk van de heilige Augustinus.

Binnenkort vindt u hier voor een overzicht van de voorbereidingsvieringen en extra activiteiten voor de Eerste Heilige Communie 2020.