Wie komt meehelpen in Lutterade?

Op zaterdag 8 en 22 september van 9.00 tot 13.00 uur wordt het Parochiekerkhof van Lutterade stevig onder handen genomen om alles weer helemaal netjes te maken en klaar voor de winter. Daarbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken.
Heb je tijd en zin om mee te helpen? Meld je dan op (een van) deze zaterdagen op het kerkhof aan de Groenseykerstraat. Van harte welkom!

Parochiecatechese

Afbeelding

Aanmelden informatie-avond op 5 september 2018 en verdere informatie catechese/EHC/Vormsel.

Vanaf dit (school)jaar verandert de voorbereiding op de EHC en het Vormsel en wordt er voor alle kinderen vanaf groep 3 permanente catechese gegeven.

Klik hier om u aan te melden voor de informatie-avond die gehouden wordt op woensdag 5 september 2018 om 20u in het parochiehuis van Oud Geleen (Leursstraat 3).

Lees meer over oa de catechese, de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel en het aanmelden van uw kind door op onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

Dagbedevaart naar Banneux in 2018

Ook dit jaar kunt U vanuit Geleen in de Mariamaanden mei en oktober met een dagbedevaart naar Banneux in de Belgische Ardennen en wel op woensdag 16 mei en op woensdag 10 oktober.

De kosten bedragen € 20,- voor alléén de busreis of € 44,00 voor de busreis gecombineerd met een warme lunch (incl. 2x koffie en 1 x vlaai). U kunt zich vóór 15 april aanmelden bij Marina Smeets tel. 06 – 23578984. Zij kan U ook informeren over opstapplaats en vertrektijd.

Stille Omgang in Amsterdam

In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’, een eucharistisch wonder, dat zich in de 14e eeuw in Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie die door een zieke uitgebraakt was en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Totdat besloten werd om de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, in de middeleeuwen een heilige stede genoemd.

Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In de 19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. Dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Meer informatie over de bus-pelgrimsreis vanuit Zuid- en Midden- Limburg is te verkrijgen via 06 – 28560997 of e-mail   stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl

Dirigent Harrie Ramakers overleden

Op 3 januari overleed Harrie Ramakers. Hij was 40 jaar dirigent en ook erelid van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de parochie Oud-Geleen. Al die jaren is hij een grote inspirator geweest voor het koor. Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid  heeft er er steeds voor gezorgd dat het koor de H. Missen kon opluisteren met mooie passende gezangen. Daarmee is hij niet alleen van grote betekenis geweest voor het koor maar ook voor de parochie. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Wij wensen zijn echtgenote Astrid en overige familieleden heel veel sterkte toe.

De plechtige uitvaartdienst is woensdag 10 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen.

Lambert Dreessen overleden

Op 1 januari overleed Lambert Dreessen, oud-kerkmeester gebouwen van de Christus Koningparochie. Hij heeft zijn deskundigheid maar zeker ook zijn betrokkenheid ingezet om te waken over het onroerend goed aan de Kluis. Dat heeft hij uitstekend gedaan en daar zijn we hem veel dank voor verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook na zijn actieve periode als kerkmeester bleef Lambert nauw betrokken bij het reilen en zeilen in de Christus Koningparochie. Op zondag was hij vaak in de kerk te vinden en ook op de donderdagochtenden bij de doordeweekse mis. Altijd prettig aanwezig en met belangstelling voor de parochie en de mensen. De uitvaart is maandag 8 januari om 10.45 uur in zijn Christus Koningkerk. 
We wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Hoe moeten we Sinterklaas vieren?

Sinterklaas is net aangekomen in Lindenheuvel, bij mij voor op het plein. Alle Pieten zijn zwart. Tja, wij zitten in de regio, in de provincie. Daar zijn de Pieten nog zwart. En daar zit ik dus op te letten. Bij elk optreden van Sinterklaas kijk ik of de Pieten zwart zijn of niet. Is dat nog Sinterklaas vieren vraag ik me af. Ik heb nooit moeite gehad met zwarte Pieten en dat heb ik nog niet. Ik heb me nooit een racist of zoiets gevoeld. En nog steeds niet. Zwarte Piet zal wel veranderen, maar soms moet ook het harmoniemodel zijn werk doen. Dat Sinterklaasbestand vind ik wel goed. Anders kun je het feest het feest niet meer laten zijn.
Maar hoe zit dat met andere feesten. Moeten we daar ook gaan protesteren omdat bepaalde historische gegevens daar in zitten? Gaan we straks de carnavalsoptocht blokkeren omdat de raad van 11 alleen uit mannen mag bestaan??? Gaan we een feest van moslims of joden verstoren, demonstreren voor het gebedshuis, omdat ze ritueel slachten?? En zo zou je op heel wat feesten aanmerkingen kunnen maken…
Eerlijk gezegd denk ik dat we soms ons meer zorgen moeten maken over de inhoudsloosheid van sommige van onze feesten. Want je kunt zeggen wat je wil, maar bij feesten als carnaval en Sinterklaas weten we goed wat we vieren. Daar hebben we een innerlijk gevoel bij en dat klopt grotendeels met de buitenkant zoals we dat vorm geven. Maar zeg eens eerlijk… Kerstmis!! Voelen we daar innerlijk nog iets bij wat te maken heeft met het Kerstfeest, met wie wij zijn of willen zijn? Er is veel uiterlijkheid, veel glans en glitter en gelukkig doen we ook nog een beetje aan naastenliefde. Toch heb ik het gevoel dat we de inhoud van dit feest voor een groot gedeelte verloren hebben. Want ook wie nog het verhaal van het kindje in de kribbe nog kent, weet niet altijd meer waarom dit verhaal ons gegeven is.
Nog een ander voorbeeld! Eerste communie! Ook daar heb ik sterk het gevoel dat we niet meer weten waarom dit een belangrijk feest moet zijn voor onze kinderen. Ik ga het denk ik de ouders van de communicanten dit jaar vragen op de ouderavond. Het wordt groots gevierd. En daar ben ik niet op tegen. Maar ook hier lijkt de wezenlijke band tussen innerlijke reden en uiterlijk vertoon vervluchtigd.
Misschien zegt u nu: pastoor, wat een boze column. Ach ja, niet zo bedoeld, misschien wel waar. Maar het is mijn oproep tot bezinning. Er is een urgentie om ons te bezinnen op waarom en hoe wij feesten vieren. Het Sinterklaasfeest, ja daar heeft onze samenleving bezinning nodig. Hopelijk verloopt deze respectvol. Maar bij sommige andere feesten is deze urgentie tot bezinning niet minder. Misschien stof tot discussie en gesprek bij het kerstdiner?! Verbindt er dan ook consequenties aan.

Toekomstplan: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Op 16 en 25 oktober heeft het kerkbestuur zijn toekomstvisie gepresenteerd aan de leden van de Parochiële Kerngroepen en geïnteresseerde parochianen.

   

Het plan werd positief ontvangen, maar veel mensen vinden het wel erg ambitieus. Het is ook een ambitieus plan dat mensen wil uitnodigen en uitdagen om samen met ons op weg te gaan naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen. Een geloofsgemeenschap van gastvrijheid en nabijheid, die nadrukkelijk(er) naar buiten wil treden, met een warme, inspirerende en uitnodigende uitstraling. Reacties op het plan zijn van harte welkom!

Nieuwsgierig? Samen groeien in een tijd van krimp  

Begin volgend jaar zetten we weer een volgende stap, dan gaan we de feiten en cijfers van hetgeen we nu hebben, naast deze toekomstvisie leggen. Van daaruit kunnen we dan besluiten nemen, hoe we samen het beste onze toekomst tegemoet kunnen gaan. Wordt vervolgd!

Koren Augustinus en Lindenheuvel fuseren

Vanaf 1 november fuseren de koren van Lindenheuvel en Augustinus.

Op zaterdag 21 oktober luistert het koor van Lindenheuvel voor de laatste keer de zaterdagavondmis op met hun favoriete kerkliederen uitgekozen door de leden zelf.

Na afloop is er een samenkomst met een kopje koffie in de pastorie om het koor te bedanken voor de jarenlange inzet.

Op zondag 29 oktober om 9.30 u zingt het Augustinuskoor voor de laatste keer in de vertrouwde samenstelling tijdens de vrijwilligersdag van parochie St. Augustinus.

Na afloop is er koffie drinken met alle vrijwilligers.

Vanaf 1 november zal het gefuseerde koor met de naam St. Caeciliakoor, zowel in Lutterade als in Lindenheuvel regelmatig de missen opluisteren.

Het nieuwe koor staat onder leiding van Tjeu Zeijen.

Presentatie toekomstvisie

Op woensdag 25 oktober presenteren kerkbestuur en Pastoraal Team de toekomstvisie voor onze Geleense geloofsgemeenschap.

Titel van deze visie: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Er zijn 2 bijeenkomsten:

15.00 uur KBO gebouw H. Augustinus;

20.00 uur parochiehuis Oud Geleen.

Iedereen is van harte welkom om een van de bijeenkomsten bij te wonen.

Wel graag vooraf even aanmelden bij het parochiekantoor

046-4743420 of parochiekantoorgeleen@gmail.com.