Reserveren voor de H. Mis blijft nodig

Hoewel er in de Geleense kerken maximaal plaats is voor zo’n 100 bezoekers, vinden de Nederlandse bisschoppen het toch wenselijk dat kerkgangers vooraf reserveren. Veel van onze kerkbezoekers behoren immers tot de risicogroep.
We willen dat reserveren voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we er een apart mailadres voor gemaakt: aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  
Mensen die (vrijwel) elke zaterdag en/of zondag naar de mis willen komen, zetten we vast op de lijst, zodat ze niet steeds hoeven te reserveren. Alleen afmelden als ze een keertje niet komen.
Hopelijk voelt iedereen zich hierdoor extra uitgenodigd om naar de kerk te komen. 
Meer weten? Kijk in de flyer of in het parochieblad.

Reserveren RK Parochies Geleen

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur

INFO-AVONDEN Parochiecatechese 3,8 en 9 juli

Vóór de zomervakantie willen wij ouders van jonge kinderen graag informeren over de mogelijkheden van catechese voor hun kind(eren) in het nieuwe schooljaar.

Voor alle groepen in de basisschool-leeftijd bieden we in kleine groepjes na schooltijd catechese aan.

De voorbereiding op de Communie en het Vormsel is hierin opgenomen.  Vanwege coronamaatregelen mogen de bijeenkomsten niet te groot zijn en daarom zijn er drie (dezelfde) informatieavonden:

Vrijdag 3 juli, woensdag 8 juli en donderdag 9 juli a.s.

Aanvang: 20.00 u, inloop vanaf 19.45 u

Parochiehuis Oud Geleen aan de Leursstraat 3.

Aanmelden is noodzakelijk: parochiekantoorgeleen@gmail.com

(na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail)

Graag aangeven welke avond(en) u beschikbaar bent en welke avond de voorkeur heeft. Dan houden wij hier rekening mee. Vragen? Bel gerust: 06 – 22313499.

Livestream 1e Pinksterdag en exitstress…

Komende zondag is het Eerste Pinksterdag en verwelkomen wij de Heilige Geest.Wij nodigen iedereen van harte uit om zondag om half 11 mee naar de livestream te kijken.

https://youtu.be/_QvHic4ymSQ

Vanaf 1 juni kunnen we in onze kerken weer samen met parochianen de H. Mis vieren. In eerste instantie met maximaal 30 bezoekende parochianen. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Vanuit de lockdownstress zitten we daardoor nu in de exitstress…

Uiteraard  kijken er toch naar uit om elkaar weer in de kerk te mogen ontmoeten. Wel vooraf  aanmelden bij het parochiekantoor.

 

Brief van de bisschop

Alle parochies hebben afgelopen week ook een brief ontvangen van onze bisschop Harrie Smeets. De brief heeft als titel: Pinksteren brengt ons geopende deuren! Want dat is inderdaad wat er staat te gebeuren. Vanf 1 juni mogen de kerkdeuren weer open voor het vieren van de H. Mis met maximaal 30 parochianen in de kerk. Er moet nog het nodige worden geregeld om dat ook veilig en verantwoord te kunnen doen. Daar wordt al hard aan gewerkt. Eerst maar eens de brief van de bisschop lezen. Wordt vervolgd.

Pastorale bisschop Smeets 20 mei 2020

Alle livestreams op een rijtje

Ook deze maand wordt de H. Mis op zondag om 10.30 uur live gestreamd. En dat geldt ook voor het Rozenkransgebed op woensdagavond om 19.00 uur. Mooie momenten om als geloofsgemeenschap met elkaar verbonden te zijn.

 

Rozenkrans 6 mei: https://youtu.be/F0WphNpQwoU

                   13 mei: https://youtu.be/-9GTRbp4rZ0

                   20 mei: https://youtu.be/Q7Mk9bWoY4Y

 

Heilige Missen     10 mei: https://youtu.be/Ov3ejakLFdM

                            17 mei: https://youtu.be/ywxVoWA98JA

                            24 mei: https://youtu.be/f-DAVkdIhGA

 

 

Livestream H. Mis 4e Zondag van Pasen

Volg vandaan de livestream van de H. Mis van de 4e Zondag van Pasen.  Voor de geestelijke communie bidden we het volgende gebed:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

Doordeweekse mis vanuit Marcellinus & Petruskerk Oud-Geleen

Deze week is de doordeweekse Eucharistieviering opgenomen in de kerk van Oud-Geleen.

Tip: neem een abonnement op het YouTubekanaal van de RK Parochies Geleen:

https://www.youtube.com/channel/UCTUz7cpOiNX8-bu1yl_YklA

Schakel vervolgens de meldingen in (belletje aanklikken). Elke keer als er dan een nieuwe opname is geplaatst ontvang je daar een bericht van.