Alle Kerkklokken van Geleen gefilmd

Afgelopen week zijn er filmpjes gemaakt van alle kerkklokken van Geleen door Klokkenspotter Tim Flentge. het zijn echt prachtige filmpjes die een mooie inkijk geven in alle klokkentorens. heel bijzonder om te zien en ook om te horen. Elke klok een eigen geluid en samen ook heel bijzonder. Klik op een van onderstaande links voor een kijkje in de klokkentorens. Er is geen filmpje van de Pastoor van Arskerk, want daar zijn namelijk geen klokken…

Geleen, Christus Koning       https://www.youtube.com/watch?v=6T8ND0jMpio

Geleen, H. Marcellinus en Petrus   https://www.youtube.com/watch?v=WbbzrgN7FrA

Geleen-Lindenheuvel, O.L.V van Altijddurende Bijstand   https://www.youtube.com/watch?v=ybcDvxF86_k

Geleen-Lutterade, Augustinuskerk     https://www.youtube.com/watch?v=ipGaNSKFJr8

Pastoraal Beleidsplan

In Vreugde en vertrouwen onderweg met Christus. Dat is de titel van het pastoraal beleidsplan van de RK Parochies Geleen. Het plan schetst de weg die we willen gaan op weg naar één gezamenlijke RK geloofsgemeenschap in Geleen. Dat gaan we doen vanuit één centrale kerk, de Augustinuskerk, en een andere aanwezigheid in de wijken. Met plaatsen van devotie en diaconie en een duidelijke zichtbaarheid bij activiteiten en evenementen.

Het plan is inmiddels besproken met de Parochiële Kerngroepen en in mei gaan we het in alle parochies bespreken. Een uitnodiging daartoe komt in de vorm van een extra uitgave van het parochieblad. Binnenkort zal de papieren versie van het plan beschikbaar zijn in de kerken. Graag bieden we het plan hierbij alvast digitaal aan.

https://www.rkparochiesgeleen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Pastoraal-beleidsplan-RK-Parochies-Geleen.pdf

Op weg naar Pasen

Vanavond eindigt de Vasteloavend. Voor veel mensen even slikken na zulke mooie, uitbundige dagen. Maar voor ons ligt ook een bijzondere tijd. We gaan op weg naar Pasen. Dat lijkt nu nog ver weg, maar dat geeft wel alle tijd voor een goede voorbereiding. Te beginnen met Aswoensdag. Een askruisje halen is een mooie traditie. Dat kan om 9.00 uur in de Marcelinus & Petruskerk in Oud-Geleen en ’s avond om 19.00 uur in de Augustinuskerk en in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel. Een goed begin van de Veertigdagentijd. Van harte welkom.

Uiteraard zijn er in de Vastentijd allerlei activiteiten. Wie wil kan zich aanmelden voor een dagelijkse vastenmeditatie via de mail. Elke dag een moment van bezinning. Op woensdag 27 maart is de Vastenmaaltijd in de crypte van de Augustinuskerk. We beginnen om 18.00 uur met een H. Mis en aansluitend is er een eenvoudige maaltijd. Op zaterdag 6 april is er een Vastenwandeling. De start is om 10.00 uur op de Bloemenmarkt. Zowel voor de Vastenmaaltijd als de -wandeling vragen we een vastenactiebijdrage van 5 euro.

Voor alle drie de activiteiten kun je je aanmelden via parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch 046-4743420.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Complimenten

Gisteren was ik op het bisdom voor een vergadering van de Lourdesbedevaarten. Vooraf kwam even iets heel anders ter sprake. De vicaris die in de commissie van de parochievernieuwing zat zei: “O ja, ik heb het pastoraal beleidsplan van jullie gelezen. ’t Zit goed in elkaar.” Dan mompel ik iets van een dankjewel en fijn om te horen. “Mogen we het ook gebruiken als voorbeeld voor andere parochies?” Nou, het compliment werd nog groter. En ik heb toestemming gegeven, dus als u over een paar jaar parochies tegenkomt die erg op Geleen lijken, dan weet u hoe het komt…
Maar ook achteraf er nog eens over nadenkend was ik erg blij met het compliment. Op de eerste plaats omdat een aantal mensen er afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Maar meer nog omdat dit beleidsplan het resultaat is van een proces van overleg en dialoog met heel wat parochianen. Misschien kunnen sommigen zich nog de eerste sessies herinneren. Tijdens die eerste sessies kwamen wel 150 mensen meepraten en meeluisteren. Het ging immers over de toekomstrichting van onze parochies. Daar kwamen al de vijf bouwstenen uit voort die nu in het beleidsplan staan. Een tweede verdiepende sessie volgde met meer dan vijftig parochianen. Maar een vervolgstap was moeilijk en dus maakten we met weer andere parochianen een tussenstap en daarna volgde de derde sessie met de conclusie van samen één parochie – één parochiekerk met locaties.
Dat hele proces had ons geleerd dat we toe waren aan een nieuw pastoraal beleidsplan en het had ons veel stof tot nadenken gegeven hoe je als parochie(s) verder wil. Zowel medestand als tegenstand was behulpzaam daarbij. Tja, even een pastoraal beleidsplan daarbij schrijven, bleek nog niet zo eenvoudig maar toch zit in heel die dialoog en dat overleg het fundament. En dat maakt mij wel trots en blij. Dit pastoraal beleidsplan is niet eenvoudig en op sommige vlakken misschien best ambitieus, maar vooral van ons. Als je daar complimenten over krijgt… dan is dat zeer bemoedigend.
Dus ieder die meegedacht heeft, meegepraat, meegebeden, meegeschreven, meegelezen: complimenten! En heel hartelijk dank!

Begin kerstpreek

Kerstmis anno 2018 verschilt nogal van de eerste Kerst. Nu kun je ook niet verwachten dat Kerstmis door de eeuwen heen hetzelfde zou kunnen blijven. Maar je zou wel een rode draad moeten kunnen ontdekken waardoor wij zouden kunnen zeggen dat onze Kerst – hoe anders misschien ook aan de buitenkant – aan de binnenkant nog altijd dezelfde boodschap uitdraagt. Dat er nog altijd een link is met de oorsprong, de kern van dit feest! Eerlijk gezegd moest ik daar toch wel aan twijfelen toen ik afgelopen weken zo naar de tv keek en het programma zag langskomen ‘Mijn kerst is de beste!’ Misschien heeft u het gezien. Vier koppels gaan bij elkaar op bezoek en beoordelen elkaars kerst, geven elkaar punten en dat opgeteld met nog een juryrapport van experts kon één van de stellen zeggen: Mijn kerst is de beste! Op vier onderdelen kon je scoren: kerstversiering (buiten en binnen); natuurlijk moest ook indruk gemaakt worden met een kerstdiner; dan was er kersttraditie wat bestaat uit een activiteit die je verbindt met Kerstmis; en tenslotte een algemeen kerstgevoel wat het bezoek bij iemand opriep. U begrijpt al dat een bezoek aan de nachtmis niet bij de activiteiten behoorden; misschien was er ergens in de veelvuldig knipperende kerstversiering af en toe nog een kerststalletje te vinden. Voor de rest was dit Kerstmis zonder Christus. En eerlijk gezegd daar ziet het ook in onze tuincentra, warenhuizen en gemiddelde Nederlandse huisgezin ook naar uit. We hebben met z’n allen langzaamaan een feest gecreëerd waarin Christus wordt verzwegen, in het beste geval terloops eens genoemd. Wat moeten wij christenen, katholieken, volgers van Jezus, daarvan denken, daarmee doen?

Geleense klokken luiden zaterdag 1 december voor het klimaat

Op maandag 3 december start de klimaattop in Polen. Greenpeace heeft de Nederlandse kerken gevraagd om aandacht te vragen voor het klimaat en voor deze top, door op zaterdag 1 december om 2 minuten voor 12 de klokken te luiden. De RK Parochies in Geleen willen hier graag aan meewerken. Daarom worden zaterdag in Geleen alle kerkklokken geluid.

Deze actie past volledig in de encycliek Laudato Si’  waarin Paus Franciscus aandacht heeft gevraagd voor de armen en voor het milieu. Hij roept in de encycliek op de wereld te beschermen  en niet uit te buiten en schoonheid te zaaien in plaats van vervuiling en vernietiging. Duidelijke taal die de Geleense parochies met het luiden van de klokken graag willen onderstrepen. Het is de bedoeling dat er filmpjes worden gemaakt van het luiden van de klokken. Daarom zijn de leden van de jongerengroep van de parochies gevraagd om hieraan mee te werken door bij een van de kerken te poseren met een vlag. De filmpjes worden verzameld door Greenpeace en op een speciale website geplaatst. 

Dubben met de diaconie

De diaconie is al een tijdje een zorgenkindje. O jawel, het is populair! Iedereen is ervan overtuigd dat de Kerk hier een belangrijke rol moet spelen. Maar waar? Voor wie? Met wie? Je hoort het ook in het maatschappelijk veld: we willen wat voor de eenzamen doen, maar we kunnen ze niet vinden… De laatste jaren werd het in de parochie steeds duidelijker dat de traditionele bezoekgroepen hun langste tijd gehad hadden want door de privacy-wetten op allerlei terreinen komen we niet aan namen. Mensen melden zich niet zelf, en door de voortschrijdende leeftijd waren er steeds minder dames (waar zijn toch de heren?!) die deze taak nog op zich konden nemen. En dan heb je het bekende moderne probleem dat men zich niet wil binden en dat men het zo druk heeft. Wat moet je dan doen met de diaconie in de parochie??? Tot nu toe konden we alleen bedenken wat we nog meer wilden gaan doen en je voelt tegelijk dan de onmacht toenemen, want wie gaat het doen.
Vorige week zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten om toch een koers te kunnen gaan uitzetten voor dit belangrijke werkveld in de parochie. Je zoekt een paar verstandige mensen bijeen en hoopt dat er resultaat komt. De hoop werd bewaarheid! Echt, het was een goede vergadering. Al pratend en discussiërend kwam de vraag naar voren ‘Wat maakt ons diaconaal werken anders dan anderen?’ Wat moet of mag het verschil zijn? Maar ook: hoe kunnen we iets doen met weinig vrijwilligers? En tenslotte: hoe blijft het voor vrijwilligers laagdrempelig en te doen?
De inspiratie van paus Franciscus hielp ons op weg. Hij spreekt over het liefhebben van de armen. Dat heeft immers nu ook precies Jezus gedaan. Ja, inderdaad. Wij zijn niet de zoveelste club die problemen probeert op te lossen. Dat kunnen we niet! We kunnen wel de arme (in welke zin dan ook) beminnen, bezoeken, een plaats geven in onze gemeenschap, waarderen en achten. Zit daar niet het verschil met vele andere maatschappelijke hulporganisaties? We lossen de armoede, de eenzaamheid, de rouwverwerking, de ziekte niet op, maar we kunnen wel die mens lief hebben. Goed, ik geef toe, dat is voor goed gesettelde burgers en ook nette christenen van deze tijd niet altijd gemakkelijk. Toch moeten we dat proberen. Hoe we het gaan stimuleren of organiseren weten we nog niet, maar dit moet het worden.
Maar ook kwam er nog een fantastisch idee op tafel: samen ontbijten voor wie normaal alleen ontbijten! En je zult zien dat na enige tijd de mensen die er naartoe komen ook zorg voor elkaar beginnen te hebben. Je creëert een soort platform waarin diaconie gaat gebeuren. Zo los je iets op voor het probleem van weinig vrijwilligers. Zeg maar indirecte diaconie.
Het was een vruchtbare avond. Met de discussie kwamen de bouwstenen voor een koersbepaling als vanzelf op tafel. Nu mensen meekrijgen, maar ik denk dat dit toch wel gaat lukken. Spreken met liefde, handelen met liefde… dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar gewoon een kwestie van doen.

Eerste voorbereidingsvieringen communicanten 2019

Aanstaande weekend vinden de eerste voorbereidingsvieringen voor de communicanten van 2019 plaats. Dit zal in de viering van zaterdagavond om 19u in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand-Lindenheuvel zijn en op zondagochtend om 9u30 in de kerk van H.Augustinus-Lutterade. Meer informatie voor de communicanten is hier te vinden.

Nieuwe Heilige!

De drukte bij het Sint Pietersplein was overweldigend. Grote groepen stonden te wachten om toegelaten te worden voor de controle om het plein op te mogen gaan. Het ging al richting half negen en je kon je nauwelijks voorstellen dat iedereen om 10.00 uur kant en klaar zou zitten voor de grote viering. Maar dat denkt iemand die niet het organisatietalent van Italianen kent. Je moet meteen toegeven: dit is in Italië een heel ander talent dan in Nederland. Maar Italianen zijn in staat in de chaos te blijven sturen en op het einde blijkt alles op zijn pootjes te zijn terechtgekomen. Ook vanmorgen was het weer zo. Vóór 10 uur zat iedereen klaar en ook voor elke concelebrant was een plaatsje gevonden met dank aan de suppoosten die rustig blijven doorzoeken naar de lege plaatsen. En dus begon als punctueel en volgens schema.

En er volgde een mooie viering. Zeven zaligen werden heiligverklaard: 1 paus, 1 bisschop, 2 priesters, 2 zusters, 1 leek. Dat is geen gering aantal en een grootse gebeurtenis. Maar de viering bleef zeer aangenaam in zijn eenvoud, een mooie mix tussen koorzang en volkszang, nooit langdradig wel waardig. Men wijdde niet onnodig uit bij de levensbeschrijvingen en de gebeden bleven to the point. De paus – wat moe zo te horen in zijn stem – leefde op bij de preek die heel duidelijk dichtbij het evangelie bleef en bij de mens en nooit een loftrompet werd op de nieuwe heiligen. In alles een zeer aangename stemmige viering.

En dus is ‘onze’ Katharina Maria Kasper voortaan heilig. Vooral de zusters genieten en zijn trots. Ze nemen elk moment vol vreugde op, al voel je ergens dat Rome, de drukte en de chaos, niet hun wereld is. Maar heel even in dit centrum van de wereldkerk staan is toch bijzonder en vooral als het om ‘jouw’ club gaat. Het is een erkenning van de wereldkerk voor hun inzet, hun inbreng, hun charisma. Op zulke momenten denk je ook dat er wel wat meer waardering mag zijn vanuit de samenleving en de maatschappij dat zoveel vrouwen hun leven geven voor deze liefde voor de medemens en dat met liefde voor God. We vergeten soms hoe belangrijk en cruciaal dat is voor onze samenleving. Maar vandaag is die waardering er wel en de hulpbisschop en onze gouverneur waren er ook nog om deze waardering te onderstrepen. Na de viering was er een korte ontmoeting met de zusters. Ja, gewoon op straat in de drukke Borgo Pio, maar toch! Fijn dat dit ook even tussen alle bedrijven door er mocht zijn. En daarna samen met de zusters eten. Je moet zo’n heiligverklaring nu eenmaal ook goed eren met een goede maaltijd. Proost, lange leve onze nieuwe heilige!

Pastoor Harry Quaedvlieg