Adventvieringen: zorg hebben om elkaar

Woensdag beginnen de Adventvieringen in de Pastoor van Arskerk als voorbereiding op en toeleven naar kerstmis. Thema is dit jaar: zorg hebben om elkaar. Een thema dat past bij deze bijzondere tijd waar we nu in leven. Hiervoor zijn lezingen en muziek gezocht die ons ingetogen leiden naar het kerstfeest.
De Advent Vieringen zijn op drie woensdagen in de Pastoor van Arskerk.
Woensdag 2 december 19.00 u
Woensdag 9 december 19.00 u
Woensdagmiddag 16 december 15.00 u
Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch bij het parochiekantoor tel. 046 – 4743420 Wij vragen iedereen dringend in de kerk een mondkapje te dragen en dit zelf mee te brengen.
Wij wensen iedereen een goede voorbereiding op het kerstfeest toe.

Allerzielenlof via livestream

In het weekend van 31 oktober en 1 november staan we stil bij onze overledenen van het afgelopen jaar. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de gebruikelijke middagvieringen in onze kerken helaas niet doorgaan dit jaar. Maar wat doen we wel? Na de ochtendmissen op zondag worden de graven op de begraafplaatsen gezegend. Om 15.00 uur is er een viering in de Augustinuskerk, maar zonder publiek.  We lezen daarbij de namen van alle overledenen van alle parochies. We steken kaarsen voor hen aan en er is een mooi gedicht. Natuurlijk ook een evangelie en een preek en het Gebed voor de overledenen.

Deze viering is via de livestream te zien. Klik op de onderstaande link.

https://www.youtube.com/channel/UCTUz7cpOiNX8-bu1yl_YklA

We luiden om 15.00 uur in alle kerken de klokken (5 minuten). Een herdenking anders dan anders maar hopelijk toch ook de moeite waard.

Zaterdag Diakenwijding kapelaan Nicholas Pethuru

Komend weekend wordt onze kapelaan Nicholas Pethuru, samen met 5 andere wijdelingen tot transeunt diaken gewijd. Een belangrijke stap voor hen op weg naar het priesterschap en uiteraard een bijzondere gebeurtenissen voor ons allemaal. Jammer dat we er niet bij kunnen zijn vanwege de coronamaatregelen. Maar we kunnen wel meekijken! Via de website http://www.bisdom-roermond.nl  is er zaterdag een livestream te zien van de plechtigheid. Wat we deze dagen ook kunnen doen, is bidden voor Nicholas, om hem te steunen op weg naar zijn wijding!

Alle mistijden op een rij

Nu we door de aanscherping van de coronamaatregelen nog maar 30 mensen per viering mogen toelaten, proberen we onze kerkgangers zoveel mogelijk te verdelen over alle H. Missen. Daarom zetten we alle mistijden nog eens op een rij:

Zaterdag   17.30 u Pastoor van Ars Zuid en 19.00 u OLAB Lindenheuvel.

Zondag   9.30 u Augustinus en 11.00 u M&P Oud-Geleen en Christus Koning Kluis.

Doordeweeks: maandag 9.00 u Augustinus, op dinsdag is er voorlopig geen H. Mis, woensdag 19.00 u Augustinus, donderdag 9.00 u M&P en vrijdag 9.00 u Augustinus.

Voor de weekendvieringen aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046 474 34 20. Voor de doordeweekse missen hoeft vooralsnog niet te worden aangemeld, tenzij we zien dat ook daar het aantal van 30 mensen wordt bereikt. Let op: we adviseren iedereen dringend tijdens de mis een mondkapje te dragen.

 

Ook in onze kerken aanscherping coronamaatregelen

We zien het aantal besmettingen met het coronavirus al weken gestaag oplopen. Dat vraagt om striktere maatregelen, ook in onze kerken. De Nederlandse bisschoppen hebben daartoe vandaag een advies uitgebracht. Dat gaan we opvolgen en dat betekent de volgende (aanscherping van) maatregelen:

Maximaal 30 bezoekers per viering.

H. Mis in Augustinus (zondag 9.30 u) is weer te volgen via livestream (YouTube).

Dringende advies in de kerk tijdens de mis een mondkapje te dragen, behalve bij communie, dan het mondkapje achterlaten in de bank.

De regels van reserveren, ontsmetten, looprichtingen, 1,5 meter afstand, ook van gangpad, en geen samenzang, gaan we nog strikter toepassen.

Misintenties zoals zeswekendiensten of jaardiensten gaan we uitstellen of met maximaal 5 familieleden. Parochiekantoor gaat overleggen met families.

Geen vaste reserveringen meer. Elke week reserveren en eventueel uitwijken naar een andere kerk of kiezen voor een doordeweekse mis. Mensen die de week ervoor in het weekend niet naar de kerk zijn geweest, krijgen het weekend daarna voorrang. Voor de doordeweekse missen hoeft vooralsnog niet gereserveerd te worden, tenzij blijkt dat daar meer dan 30 mensen naar toe komen.

Allerzielenvieringen in de kerken zullen dit jaar vervallen; we onderzoeken de mogelijkheid voor een klein alternatief op de kerkhoven.

Voorlopig geen koffie drinken na de mis.

Laten we bidden voor betere tijden…

Afscheidsactiviteiten voor kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. De Geleense parochies willen graag op een gepaste manier afscheid nemen van de kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom is er in elke kerk een afscheidsmis en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Na elke mis is er een  ‘defiléreceptie’ waarbij de kapelaan zich voor in de kerk opstelt. Vervolgens kunnen aanwezigen rij voor rij, met voldoende afstand, naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan Carlos. Handen schudden zal helaas niet gaan. Bij de afscheidsbijeenkomst wordt er kort gesproken namens pastoraal team en kerkbestuur. Daarna volgt ook een defiléreceptie. Kapelaan Carlos is gevraagd naar een passend afscheidsgeschenk. Hij wil graag geld bij elkaar sparen om na de coronacrisis zijn ouders naar Nederland te laten komen. Een bijdrage daaraan wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor zowel de afscheidsmissen als de afscheidsbijeenkomst is het noodzakelijk vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  vanwege het beperkt aantal plaatsen in de kerken i.v.m. de coronavoorschriften. Voor de afscheidsmissen geldt ‘vol is vol’. Mochten zich voor de afscheidsbijeenkomst meer personen aanmelden dan er plaats is, dan werken we met een tijdslot, zodat er toch voor iedereen gelegenheid is om aanwezig te zijn. Uiteraard krijgen mensen daar dan bericht over.

De afscheidsmissen zijn op:

Zaterdag 19 september                 Pastoor van Arskerk Zuid 17.30 uur

Zondag 20 september                   Christus Koningkerk Kluis 11.00 uur

Zaterdag 26 september                Kerk OLAB Lindenheuvel  19.00 uur

Zondag 27 september                   Marcellinus & Petruskerk Oud-Geleen  9.30 uur

Zondag 4 oktober                           Augustinuskerk Lutterade/centrum 9.30 uur

De afscheidsbijeenkomst is op zondag 27 september in de Augustinuskerk Lutterade/centrum van 13.30 tot 15.30 uur

 

Afscheid kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. Natuurlijk willen we graag op een gepaste manier afscheid nemen van onze kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom zal er in elke kerk een afscheidsmis zijn met aansluitend een ‘defiléreceptie’ en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden

Afscheidsmissen

Zaterdag 19 september      Pastoor van Ars 17.30 uur

Zondag 20 september        Christus Koning 11.00 uur

Zaterdag 26 september      OLAB  19.00 uur

Zondag 27 september        M&P  9.30 uur

Zondag 4 oktober              Augustinus 9.30 uur

Afscheidsbijeenkomst

Zondag 27 september        Augustinus 13.30 uur voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com

Na afloop van elke afscheidsmis/bijeenkomst stelt kapelaan zich voor in de kerk op. Vervolgens kunnen parochianen rij voor rij, met voldoende afstand naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan. Handen schudden zal helaas niet gaan.We zijn nog met kapelaan Carlos in gesprek over een passend afscheidsgeschenk. Een bijdrage daaraan wordt op prijs gesteld.

Nieuwe kapelaan: Nicholas Pethuru

De benoeming van kapelaan Carlos Martinez tot pastoor van de parochies in Roermond-Oost, zorgt hier in Geleen natuurlijk voor een groot gemis aan pastorale inzet en menselijke betrokkenheid. Gelukkig maakt een nieuwe kapelaan zijn opwachting in onze parochies: Nicholas Pethuru. Sinds medio augustus is hij hier en druk bezig om met onze parochies kennis te maken.

Kapelaan Carlos blijft nog tot ongeveer 1 oktober actief in onze parochies. Onze nieuwe kapelaan moet nog diaken worden gewijd en zal pas volgend jaar tot priester worden gewijd. Eerst maar eens kennismaken. Hij stelt zich ook graag zelf aan u voor.

Kapelaan Nicholas Pethuru

Komende twee weken hoorzittingen fusie parochies

Eind 2014 gingen de toenmalige kerkbesturen van de huidige, nog actieve parochies, akkoord met een convenant. Daarin spraken ze met elkaar af dat er vanaf 2020 sprake zou zijn van een gezamenlijke exploitatie als opstap naar uiteindelijk een fusie van deze parochies. Op dat punt zijn we nu aangekomen. Dit is een formeel proces, waar ook het bisdom bij betrokken is. Voor elke parochie vindt de komende twee weken een hoorzitting plaats. Daarin wordt verteld wat deze fusie betekent, ook financieel, en hoe dit in zijn werk gaat. Parochianen worden daarnaast bijgepraat over de toekomst van met name onze kerkgebouwen. Tot slot wordt de naam voor de nieuwe parochie besproken.

Tijdens de hoorzitting in de Pastoor van Arskerk komt ook het onttrekken aan de eredienst van deze kerk aan de orde. Daarom is hierbij ook Vicaris Generaal Monseigneur Maessen aanwezig, deken Merx van het dekenaat Sittard en deken Honings van Schinnen namens de Priesterraad van het Bisdom. Er heeft zich een serieuze koper gemeld voor deze kerk. Meer informatie is te vinden in het parochieblad.

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur

Het schema voor de hoorzittingen ziet er als volgt uit:

Maandag         17 augustus     19.00 uur Pastoor van Ars *)

Woensdag       19 augustus     20.00 uur Christus Koning

Donderdag      20 augustus     20.00 uur Marcellinus & Petrus

Maandag         24 augustus     20.00 uur OLAB

Dinsdag           25 augustus     20.00 uur Augustinus

Plaats van handeling is steeds de betreffende kerk.

Ook voor deze hoorzittingen geldt: vooraf aanmelden! We willen graag weten hoeveel mensen er komen en noteren de gegevens, zoals we dat ook voor de H. Missen doen. Aanmelden kan via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 4743420. Geef ook duidelijk aan voor welke kerk. 

*) Voor de Pastoor van Ars stonden aanvankelijk twee hoorzittingen 
gepland, in verband met het beperkt aantal plaatsen in deze kerk. 
Gezien het aantal aanmeldingen is een tweede hoorzitting niet nodig.