Afscheidsactiviteiten voor kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. De Geleense parochies willen graag op een gepaste manier afscheid nemen van de kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom is er in elke kerk een afscheidsmis en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Na elke mis is er een  ‘defiléreceptie’ waarbij de kapelaan zich voor in de kerk opstelt. Vervolgens kunnen aanwezigen rij voor rij, met voldoende afstand, naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan Carlos. Handen schudden zal helaas niet gaan. Bij de afscheidsbijeenkomst wordt er kort gesproken namens pastoraal team en kerkbestuur. Daarna volgt ook een defiléreceptie. Kapelaan Carlos is gevraagd naar een passend afscheidsgeschenk. Hij wil graag geld bij elkaar sparen om na de coronacrisis zijn ouders naar Nederland te laten komen. Een bijdrage daaraan wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor zowel de afscheidsmissen als de afscheidsbijeenkomst is het noodzakelijk vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  vanwege het beperkt aantal plaatsen in de kerken i.v.m. de coronavoorschriften. Voor de afscheidsmissen geldt ‘vol is vol’. Mochten zich voor de afscheidsbijeenkomst meer personen aanmelden dan er plaats is, dan werken we met een tijdslot, zodat er toch voor iedereen gelegenheid is om aanwezig te zijn. Uiteraard krijgen mensen daar dan bericht over.

De afscheidsmissen zijn op:

Zaterdag 19 september                 Pastoor van Arskerk Zuid 17.30 uur

Zondag 20 september                   Christus Koningkerk Kluis 11.00 uur

Zaterdag 26 september                Kerk OLAB Lindenheuvel  19.00 uur

Zondag 27 september                   Marcellinus & Petruskerk Oud-Geleen  9.30 uur

Zondag 4 oktober                           Augustinuskerk Lutterade/centrum 9.30 uur

De afscheidsbijeenkomst is op zondag 27 september in de Augustinuskerk Lutterade/centrum van 13.30 tot 15.30 uur

 

Afscheid kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. Natuurlijk willen we graag op een gepaste manier afscheid nemen van onze kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom zal er in elke kerk een afscheidsmis zijn met aansluitend een ‘defiléreceptie’ en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden

Afscheidsmissen

Zaterdag 19 september      Pastoor van Ars 17.30 uur

Zondag 20 september        Christus Koning 11.00 uur

Zaterdag 26 september      OLAB  19.00 uur

Zondag 27 september        M&P  9.30 uur

Zondag 4 oktober              Augustinus 9.30 uur

Afscheidsbijeenkomst

Zondag 27 september        Augustinus 13.30 uur voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com

Na afloop van elke afscheidsmis/bijeenkomst stelt kapelaan zich voor in de kerk op. Vervolgens kunnen parochianen rij voor rij, met voldoende afstand naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan. Handen schudden zal helaas niet gaan.We zijn nog met kapelaan Carlos in gesprek over een passend afscheidsgeschenk. Een bijdrage daaraan wordt op prijs gesteld.

Nieuwe kapelaan: Nicholas Pethuru

De benoeming van kapelaan Carlos Martinez tot pastoor van de parochies in Roermond-Oost, zorgt hier in Geleen natuurlijk voor een groot gemis aan pastorale inzet en menselijke betrokkenheid. Gelukkig maakt een nieuwe kapelaan zijn opwachting in onze parochies: Nicholas Pethuru. Sinds medio augustus is hij hier en druk bezig om met onze parochies kennis te maken.

Kapelaan Carlos blijft nog tot ongeveer 1 oktober actief in onze parochies. Onze nieuwe kapelaan moet nog diaken worden gewijd en zal pas volgend jaar tot priester worden gewijd. Eerst maar eens kennismaken. Hij stelt zich ook graag zelf aan u voor.

Kapelaan Nicholas Pethuru

Komende twee weken hoorzittingen fusie parochies

Eind 2014 gingen de toenmalige kerkbesturen van de huidige, nog actieve parochies, akkoord met een convenant. Daarin spraken ze met elkaar af dat er vanaf 2020 sprake zou zijn van een gezamenlijke exploitatie als opstap naar uiteindelijk een fusie van deze parochies. Op dat punt zijn we nu aangekomen. Dit is een formeel proces, waar ook het bisdom bij betrokken is. Voor elke parochie vindt de komende twee weken een hoorzitting plaats. Daarin wordt verteld wat deze fusie betekent, ook financieel, en hoe dit in zijn werk gaat. Parochianen worden daarnaast bijgepraat over de toekomst van met name onze kerkgebouwen. Tot slot wordt de naam voor de nieuwe parochie besproken.

Tijdens de hoorzitting in de Pastoor van Arskerk komt ook het onttrekken aan de eredienst van deze kerk aan de orde. Daarom is hierbij ook Vicaris Generaal Monseigneur Maessen aanwezig, deken Merx van het dekenaat Sittard en deken Honings van Schinnen namens de Priesterraad van het Bisdom. Er heeft zich een serieuze koper gemeld voor deze kerk. Meer informatie is te vinden in het parochieblad.

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur

Het schema voor de hoorzittingen ziet er als volgt uit:

Maandag         17 augustus     19.00 uur Pastoor van Ars *)

Woensdag       19 augustus     20.00 uur Christus Koning

Donderdag      20 augustus     20.00 uur Marcellinus & Petrus

Maandag         24 augustus     20.00 uur OLAB

Dinsdag           25 augustus     20.00 uur Augustinus

Plaats van handeling is steeds de betreffende kerk.

Ook voor deze hoorzittingen geldt: vooraf aanmelden! We willen graag weten hoeveel mensen er komen en noteren de gegevens, zoals we dat ook voor de H. Missen doen. Aanmelden kan via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 4743420. Geef ook duidelijk aan voor welke kerk. 

*) Voor de Pastoor van Ars stonden aanvankelijk twee hoorzittingen 
gepland, in verband met het beperkt aantal plaatsen in deze kerk. 
Gezien het aantal aanmeldingen is een tweede hoorzitting niet nodig.

Reserveren voor de H. Mis blijft nodig

Hoewel er in de Geleense kerken maximaal plaats is voor zo’n 100 bezoekers, vinden de Nederlandse bisschoppen het toch wenselijk dat kerkgangers vooraf reserveren. Veel van onze kerkbezoekers behoren immers tot de risicogroep.
We willen dat reserveren voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we er een apart mailadres voor gemaakt: aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  
Mensen die (vrijwel) elke zaterdag en/of zondag naar de mis willen komen, zetten we vast op de lijst, zodat ze niet steeds hoeven te reserveren. Alleen afmelden als ze een keertje niet komen.
Hopelijk voelt iedereen zich hierdoor extra uitgenodigd om naar de kerk te komen. 
Meer weten? Kijk in de flyer of in het parochieblad.

Reserveren RK Parochies Geleen

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur

INFO-AVONDEN Parochiecatechese 3,8 en 9 juli

Vóór de zomervakantie willen wij ouders van jonge kinderen graag informeren over de mogelijkheden van catechese voor hun kind(eren) in het nieuwe schooljaar.

Voor alle groepen in de basisschool-leeftijd bieden we in kleine groepjes na schooltijd catechese aan.

De voorbereiding op de Communie en het Vormsel is hierin opgenomen.  Vanwege coronamaatregelen mogen de bijeenkomsten niet te groot zijn en daarom zijn er drie (dezelfde) informatieavonden:

Vrijdag 3 juli, woensdag 8 juli en donderdag 9 juli a.s.

Aanvang: 20.00 u, inloop vanaf 19.45 u

Parochiehuis Oud Geleen aan de Leursstraat 3.

Aanmelden is noodzakelijk: parochiekantoorgeleen@gmail.com

(na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail)

Graag aangeven welke avond(en) u beschikbaar bent en welke avond de voorkeur heeft. Dan houden wij hier rekening mee. Vragen? Bel gerust: 06 – 22313499.

Livestream 1e Pinksterdag en exitstress…

Komende zondag is het Eerste Pinksterdag en verwelkomen wij de Heilige Geest.Wij nodigen iedereen van harte uit om zondag om half 11 mee naar de livestream te kijken.

https://youtu.be/_QvHic4ymSQ

Vanaf 1 juni kunnen we in onze kerken weer samen met parochianen de H. Mis vieren. In eerste instantie met maximaal 30 bezoekende parochianen. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Vanuit de lockdownstress zitten we daardoor nu in de exitstress…

Uiteraard  kijken er toch naar uit om elkaar weer in de kerk te mogen ontmoeten. Wel vooraf  aanmelden bij het parochiekantoor.

 

Brief van de bisschop

Alle parochies hebben afgelopen week ook een brief ontvangen van onze bisschop Harrie Smeets. De brief heeft als titel: Pinksteren brengt ons geopende deuren! Want dat is inderdaad wat er staat te gebeuren. Vanf 1 juni mogen de kerkdeuren weer open voor het vieren van de H. Mis met maximaal 30 parochianen in de kerk. Er moet nog het nodige worden geregeld om dat ook veilig en verantwoord te kunnen doen. Daar wordt al hard aan gewerkt. Eerst maar eens de brief van de bisschop lezen. Wordt vervolgd.

Pastorale bisschop Smeets 20 mei 2020