Eerste Heilige Communie

Dankviering 9 juni 2018 om 15.30 uur

Graag nodigen we alle communicanten samen met hun ouders en broertjes/zusjes uit voor de dankviering op zaterdag 9 juni a.s.

U wordt om 15.30u bij de pastorie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Bloemenmarkt 13 (Lindenheuvel) verwacht.

We beginnen met een wandeling, met onderweg allerlei leuke en leerzame momenten. Zorg voor stevige schoenen en een lange broek…Na de wandeling zullen we wat eten en om 19.00 uur vieren we samen de heilige mis, die ook nog in het teken zal staan van de Eerste Communie.

Om organisatorische redenen vragen we u vriendelijk, maar dringend om voor deze viering aan te melden, en wel uiterlijk 4 juni a.s.

Graag vernemen we van u met hoeveel personen u
-wel/niet deelneemt aan de wandeling,
-wel/niet aanwezig bent met eten,
-wel/niet naar de eucharistieviering gaat.

Ook vragen we nog uw aandacht voor het goede doel. Het is, zoals al eerder aangegeven, de bedoeling dat de communicanten uit dankbaarheid een bijdrage leveren door een deel van hun eigen gekregen geld voor dit doel af te staan. We willen Louth Ley, een kind afkomstig uit Battambang (Cambodja), financiële steun bieden om zijn school te kunnen afmaken.De kinderen kunnen hun bijdrage in een envelop doen en tijdens de eucharistieviering aanbieden. Mocht u niet naar de eucharistieviering komen, dan kunt u overleggen, hoe en wanneer uw kind de bijdrage kan overhandigen. Tevens ontvangen de aanwezige communicanten na afloop van de viering een oorkonde.

Mochten er nog vragen zijn, mail naar jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Graag tot dan!

================================================================

Wij willen iedereen van harte feliciteren met zijn/haar eerste Heilige Communie!
Hopelijk heeft iedereen een prachtige dag beleefd!

================================================================

Op woensdag 9 mei vindt de allerlaatste voorbereidingsviering plaats voordat het grote feest van de communie gevierd zal worden…

Voor deze viering wordt u samen met uw communiekind van harte uitgenodigd.
We verwachten dat u zelf ook bij deze viering aanwezig zult zijn.

Deze vergevingsviering is om 15.00 uur in de H. Augustinus kerk gepland voor de kinderen die in de Augustinuskerk of de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk de Eerste Communie doen. Als er nog kinderen van een andere kerk/school willen aansluiten dan kan dat natuurlijk ook.

De vergevingsviering voor de anderen heeft al op 18-04 plaatsgevonden. We hopen dat het op 9 mei even mooi wordt als deze eerste viering en we hopen weer veel ouders en kinderen te mogen ontmoeten.

Indien er nog vragen zijn, horen we dat graag per mail jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Graag tot ziens!

=================================================================

Op zaterdag 14 en zondag 15 april 2018 vindt de volgende voorbereidingsviering voor onze communicanten plaats.Het thema van deze viering is ‘Eucharistie’.

In het begin van de viering krijgen de kinderen apart catechese over de eucharistie.
Een aantal kinderen hebben ook weer een taakje tijdens deze viering.
Ze mogen helpen met de gaven naar het altaar brengen. De kinderen die helpen worden ongeveer 20 minuutjes van tevoren in de viering verwacht zodat ze nog even kunnen oefenen…

Als er nog vragen zijn,dan horen we dat graag via mail
jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Tot zaterdag of zondag!

 ================================================================

Ouderavond

Binnenkort zal uw kind de Eerste Heilige Communie ontvangen. Dit is een belangrijke dag voor uw kind, maar ook voor u als ouders. Vandaar dat we op dinsdag 10 april a.s. nog een ouderavond gepland hebben. Op deze avond zullen geen praktische zaken rond de communie besproken worden. Wel zullen we stilstaan bij wat het ontvangen van de communie voor u en uw kind betekent. Hierbij wordt ook ingegaan op het thema:
“Blijf dit doen om Mij te gedenken”.

We nodigen u van harte uit voor deze avond en hopen velen van u te mogen ontmoeten.

Graag voor 6 april a.s. even laten weten of u al dan niet naar deze ouderavond komt en met hoeveel personen, dit in verband met de voorbereidingen.

Indien u nog vragen hebt, horen we dat ook graag op jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Graag tot dinsdag 10 april a.s. om 19:30 uur in het Parochiehuis van Oud-Geleen, Leursstraat 3, Geleen.

=================================================================

Het is bijna Pasen, het belangrijkste feest van ons geloof…
Jezus is voor ons uit de dood opgestaan!

Er zijn, naast de ‘gewone’ Paasvieringen, 2 vieringen waarbij er voor en na de mis iets extra wordt gedaan voor de kinderen.

Deze ‘speciale’ vieringen zijn beide op zondag 1 april:
om 9:30u in de HH Marcellinus en Petrus (Oud Geleen) en
om 11u in de Pastoor van Ars

We willen vragen om ongeveer een kwartiertje eerder aanwezig te zijn
(resp. om 9:15u en 10:45u) zodat jullie niets missen!

Mochten er nog vragen zijn,dan horen we dat graag via mail
jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Tot ziens en alvast een Zalig Pasen !

=================================================================

Op zondag 25 maart 2018 vieren we Palmzondag, het begin van de Goede Week.

Dit doen we met alle communicanten samen in de H. Augustinuskerk. Voorafgaand aan deze viering is er een palmprocessie met de palmpaastakken. We verzamelen zondag 25 maart om 9u op de markt in Geleen. We lopen dan onder begeleiding van de harmonie vanaf de markt naar de kerk waar de viering om 9u30 begint.

De communicanten kunnen ook vrijdagavond (vanaf 19u tot 20u30) of zaterdagochtend (van 10u tot 11u30) in het parochiehuis van Oud Geleen (Leursstraat 3) een palmpaasstok komen knutselen die ze na de viering naar iemand die wat extra aandacht verdient kunnen brengen. Wij zorgen voor de adressen van mensen in Geleen die dit gebaar goed kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat u na de viering de palmpaastak op dit adres afgeeft.

I.v.m. organisatorische redenen vragen we u vóór dinsdag 20 maart aan te melden op jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com
Hierbij ook graag aangeven wanneer uw kind komt knutselen en/of zondag deelneemt aan de eucharistieviering met processie.

Graag tot dan!

================================================================

Op zaterdag 3 en zondag 4 maart 2018 vindt de tweede voorbereidingsviering voor onze communicanten plaats.Het thema van deze viering is ‘Het Woord’.

De kinderen zullen gedurende de hele eucharistieviering in de kerk aanwezig blijven. Er wordt voor hun extra aandacht besteed aan de woorddienst, dit is het eerste stuk van de eucharistieviering – tot en met de voorbeden. Een aantal kinderen zullen ook een taakje krijgen tijdens deze woorddienst. Indien uw zoon/dochter een taakje krijgt, dan nemen wij daarover contact met u op. Er zal later in het voorbereidingstraject nog een viering volgen waarin de kinderen een taak krijgen…

Als er nog vragen zijn,dan horen we dat graag via mail
jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Graag tot ziens!

=================================================================

Op woensdag ná Carnaval (14 februari) is het Aswoensdag.
Dit is het begin van de vastentijd, de voorbereidingstijd op het grote feest van Pasen.

Op die dag vindt het tweede voorbereidingsmoment van de communicanten plaats. We gaan iets moois knutselen om te gebruiken in de veertig dagen vóór Pasen.
Daarna hebben we samen een korte viering in de Kerk en je ontvangt het Askruisje.

Waar? in de kerk van de H. Augustinus aan de Prins de Lignestraat in Geleen.
Wanneer? Om 15.00 uur beginnen we en om 16:40 uur zijn ouders weer welkom in de kerk voor de korte viering met het Askruisje.

Mochten er nog vragen zijn,dan horen we dat graag via mail
jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Tot dan!

=================================================================

Aanstaande weekend (zaterdag 20 en zondag 21 januari 2018) zullen de eerste voorbereidingsvieringen voor de communicanten plaatsvinden. Hierover heeft u als ouders/verzorgers ook via mail bericht gekregen. Indien u geen mail heeft gekregen dan vragen wij u dringend contact op te nemen met ons via jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com

Het thema van de viering van aanstaande weekend is ‘het Doopsel’.

Vergeet u niet om de doopkaars van uw zoon/dochter en het voorbereidingsboekje uit de communietas mee te brengen naar deze viering!

Indien u nog geen communietas heeft ontvangen omdat u niet op 1 van de ouderavonden aanwezig kon zijn, dan krijgt u deze later nog.

Tot zaterdag of zondag!

===============================================================

Afgelopen woensdag 13 december en maandag 18 december 2017 hebben de ouderavonden in verband met de Eerste Heilige Communie van 2018 plaatsgevonden.

We vonden het fijn om te zien dat jullie met zovelen aanwezig waren om samen het communietraject in te zetten. Het waren 2 mooie avonden.

De ouders/verzorgers die aanwezig waren hebben een communietas meegekregen met daarin allerlei informatie. De mensen die er niet bij konden zijn krijgen deze tas later nog.

In de tas zit onder andere het voorbereidingsboekje voor uw zoon/dochter samen met het overzicht van alle voorbereidingsvieringen die in de verschillende parochies gehouden worden. Uw kind kan via het communievoorbereidingsboekje stickers en/of stempels ‘sparen’ iedere keer dat hij/zij naar een voorbereidingsviering komt. De kinderen vinden het geweldig om hun boekje vol te krijgen!

We hopen jullie dan ook regelmatig in de kerk te mogen begroeten zodat de kinderen straks goed voorbereid zijn op hun Eerste Heilige Communie…graag tot ziens!

=================================================================

In mei 2018 ontvangt uw zoon/dochter de Eerste Heilige Communie en in januari beginnen we met de voorbereiding op deze feestelijke gebeurtenis. Om u te informeren is er een eerste ouderavond gepland waarop u onder andere praktische informatie ontvangt over de communie en de voorbereiding hierop. Ook is het mogelijk om u in te schrijven voor de diverse werkgroepen ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

Wanneer de ouderavond voor uw kind zal zijn, is afhankelijk van de kerk waarin hij/zij de Eerste Heilige Communie doet:

  • Voor de communicanten van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk (BS ’t Heuvelke), H. Augustinus kerk (BS Sterrenrijk) en HH. Marcellinus & Petrus kerk (BS de Driesprong) is de ouderavond op woensdag 13 december om 20.00 uur in het parochiehuis in Oud-Geleen (Leursstraat 3) gepland.
  • Voor de communicanten van Christus Koning kerk (BS de Kluis) staat de ouderavond op maandag 18 december om 20.00 uur in het parochiehuis in Oud-Geleen (Leursstraat 3) op het programma.

Graag ontvangen we een berichtje op jeugdwerkparochiesgeleen@gmail.com of u wel/niet naar deze ouderavond komt en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Tevens gebruiken we uw antwoordmail ter controle van het mailadres, dat u heeft opgegeven bij het aanmelden van uw zoon/dochter, zodat u tijdens de komende periode op de hoogte blijft omtrent de diverse activiteiten.

Van harte welkom!