Alle Kerkklokken van Geleen gefilmd

Afgelopen week zijn er filmpjes gemaakt van alle kerkklokken van Geleen door Klokkenspotter Tim Flentge. het zijn echt prachtige filmpjes die een mooie inkijk geven in alle klokkentorens. heel bijzonder om te zien en ook om te horen. Elke klok een eigen geluid en samen ook heel bijzonder. Klik op een van onderstaande links voor een kijkje in de klokkentorens. Er is geen filmpje van de Pastoor van Arskerk, want daar zijn namelijk geen klokken…

Geleen, Christus Koning       https://www.youtube.com/watch?v=6T8ND0jMpio

Geleen, H. Marcellinus en Petrus   https://www.youtube.com/watch?v=WbbzrgN7FrA

Geleen-Lindenheuvel, O.L.V van Altijddurende Bijstand   https://www.youtube.com/watch?v=ybcDvxF86_k

Geleen-Lutterade, Augustinuskerk     https://www.youtube.com/watch?v=ipGaNSKFJr8

Pastoraal Beleidsplan

In Vreugde en vertrouwen onderweg met Christus. Dat is de titel van het pastoraal beleidsplan van de RK Parochies Geleen. Het plan schetst de weg die we willen gaan op weg naar één gezamenlijke RK geloofsgemeenschap in Geleen. Dat gaan we doen vanuit één centrale kerk, de Augustinuskerk, en een andere aanwezigheid in de wijken. Met plaatsen van devotie en diaconie en een duidelijke zichtbaarheid bij activiteiten en evenementen.

Het plan is inmiddels besproken met de Parochiële Kerngroepen en in mei gaan we het in alle parochies bespreken. Een uitnodiging daartoe komt in de vorm van een extra uitgave van het parochieblad. Binnenkort zal de papieren versie van het plan beschikbaar zijn in de kerken. Graag bieden we het plan hierbij alvast digitaal aan.

https://www.rkparochiesgeleen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Pastoraal-beleidsplan-RK-Parochies-Geleen.pdf

Op weg naar Pasen

Vanavond eindigt de Vasteloavend. Voor veel mensen even slikken na zulke mooie, uitbundige dagen. Maar voor ons ligt ook een bijzondere tijd. We gaan op weg naar Pasen. Dat lijkt nu nog ver weg, maar dat geeft wel alle tijd voor een goede voorbereiding. Te beginnen met Aswoensdag. Een askruisje halen is een mooie traditie. Dat kan om 9.00 uur in de Marcelinus & Petruskerk in Oud-Geleen en ’s avond om 19.00 uur in de Augustinuskerk en in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel. Een goed begin van de Veertigdagentijd. Van harte welkom.

Uiteraard zijn er in de Vastentijd allerlei activiteiten. Wie wil kan zich aanmelden voor een dagelijkse vastenmeditatie via de mail. Elke dag een moment van bezinning. Op woensdag 27 maart is de Vastenmaaltijd in de crypte van de Augustinuskerk. We beginnen om 18.00 uur met een H. Mis en aansluitend is er een eenvoudige maaltijd. Op zaterdag 6 april is er een Vastenwandeling. De start is om 10.00 uur op de Bloemenmarkt. Zowel voor de Vastenmaaltijd als de -wandeling vragen we een vastenactiebijdrage van 5 euro.

Voor alle drie de activiteiten kun je je aanmelden via parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch 046-4743420.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Geleense klokken luiden zaterdag 1 december voor het klimaat

Op maandag 3 december start de klimaattop in Polen. Greenpeace heeft de Nederlandse kerken gevraagd om aandacht te vragen voor het klimaat en voor deze top, door op zaterdag 1 december om 2 minuten voor 12 de klokken te luiden. De RK Parochies in Geleen willen hier graag aan meewerken. Daarom worden zaterdag in Geleen alle kerkklokken geluid.

Deze actie past volledig in de encycliek Laudato Si’  waarin Paus Franciscus aandacht heeft gevraagd voor de armen en voor het milieu. Hij roept in de encycliek op de wereld te beschermen  en niet uit te buiten en schoonheid te zaaien in plaats van vervuiling en vernietiging. Duidelijke taal die de Geleense parochies met het luiden van de klokken graag willen onderstrepen. Het is de bedoeling dat er filmpjes worden gemaakt van het luiden van de klokken. Daarom zijn de leden van de jongerengroep van de parochies gevraagd om hieraan mee te werken door bij een van de kerken te poseren met een vlag. De filmpjes worden verzameld door Greenpeace en op een speciale website geplaatst. 

Eerste voorbereidingsvieringen communicanten 2019

Aanstaande weekend vinden de eerste voorbereidingsvieringen voor de communicanten van 2019 plaats. Dit zal in de viering van zaterdagavond om 19u in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand-Lindenheuvel zijn en op zondagochtend om 9u30 in de kerk van H.Augustinus-Lutterade. Meer informatie voor de communicanten is hier te vinden.

Wie komt meehelpen in Lutterade?

Op zaterdag 8 en 22 september van 9.00 tot 13.00 uur wordt het Parochiekerkhof van Lutterade stevig onder handen genomen om alles weer helemaal netjes te maken en klaar voor de winter. Daarbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken.
Heb je tijd en zin om mee te helpen? Meld je dan op (een van) deze zaterdagen op het kerkhof aan de Groenseykerstraat. Van harte welkom!

Parochiecatechese

Afbeelding

Aanmelden informatie-avond op 5 september 2018 en verdere informatie catechese/EHC/Vormsel.

Vanaf dit (school)jaar verandert de voorbereiding op de EHC en het Vormsel en wordt er voor alle kinderen vanaf groep 3 permanente catechese gegeven.

Klik hier om u aan te melden voor de informatie-avond die gehouden wordt op woensdag 5 september 2018 om 20u in het parochiehuis van Oud Geleen (Leursstraat 3).

Lees meer over oa de catechese, de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel en het aanmelden van uw kind door op onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

Dagbedevaart naar Banneux in 2018

Ook dit jaar kunt U vanuit Geleen in de Mariamaanden mei en oktober met een dagbedevaart naar Banneux in de Belgische Ardennen en wel op woensdag 16 mei en op woensdag 10 oktober.

De kosten bedragen € 20,- voor alléén de busreis of € 44,00 voor de busreis gecombineerd met een warme lunch (incl. 2x koffie en 1 x vlaai). U kunt zich vóór 15 april aanmelden bij Marina Smeets tel. 06 – 23578984. Zij kan U ook informeren over opstapplaats en vertrektijd.

Stille Omgang in Amsterdam

In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’, een eucharistisch wonder, dat zich in de 14e eeuw in Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie die door een zieke uitgebraakt was en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Totdat besloten werd om de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, in de middeleeuwen een heilige stede genoemd.

Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In de 19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. Dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Meer informatie over de bus-pelgrimsreis vanuit Zuid- en Midden- Limburg is te verkrijgen via 06 – 28560997 of e-mail   stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl

Dirigent Harrie Ramakers overleden

Op 3 januari overleed Harrie Ramakers. Hij was 40 jaar dirigent en ook erelid van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de parochie Oud-Geleen. Al die jaren is hij een grote inspirator geweest voor het koor. Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid  heeft er er steeds voor gezorgd dat het koor de H. Missen kon opluisteren met mooie passende gezangen. Daarmee is hij niet alleen van grote betekenis geweest voor het koor maar ook voor de parochie. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Wij wensen zijn echtgenote Astrid en overige familieleden heel veel sterkte toe.

De plechtige uitvaartdienst is woensdag 10 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen.