Alle Kerkklokken van Geleen gefilmd

Afgelopen week zijn er filmpjes gemaakt van alle kerkklokken van Geleen door Klokkenspotter Tim Flentge. het zijn echt prachtige filmpjes die een mooie inkijk geven in alle klokkentorens. heel bijzonder om te zien en ook om te horen. Elke klok een eigen geluid en samen ook heel bijzonder. Klik op een van onderstaande links voor een kijkje in de klokkentorens. Er is geen filmpje van de Pastoor van Arskerk, want daar zijn namelijk geen klokken…

Geleen, Christus Koning       https://www.youtube.com/watch?v=6T8ND0jMpio

Geleen, H. Marcellinus en Petrus   https://www.youtube.com/watch?v=WbbzrgN7FrA

Geleen-Lindenheuvel, O.L.V van Altijddurende Bijstand   https://www.youtube.com/watch?v=ybcDvxF86_k

Geleen-Lutterade, Augustinuskerk     https://www.youtube.com/watch?v=ipGaNSKFJr8

Pastoraal Beleidsplan

In Vreugde en vertrouwen onderweg met Christus. Dat is de titel van het pastoraal beleidsplan van de RK Parochies Geleen. Het plan schetst de weg die we willen gaan op weg naar één gezamenlijke RK geloofsgemeenschap in Geleen. Dat gaan we doen vanuit één centrale kerk, de Augustinuskerk, en een andere aanwezigheid in de wijken. Met plaatsen van devotie en diaconie en een duidelijke zichtbaarheid bij activiteiten en evenementen.

Het plan is inmiddels besproken met de Parochiële Kerngroepen en in mei gaan we het in alle parochies bespreken. Een uitnodiging daartoe komt in de vorm van een extra uitgave van het parochieblad. Binnenkort zal de papieren versie van het plan beschikbaar zijn in de kerken. Graag bieden we het plan hierbij alvast digitaal aan.

https://www.rkparochiesgeleen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Pastoraal-beleidsplan-RK-Parochies-Geleen.pdf

Op weg naar Pasen

Vanavond eindigt de Vasteloavend. Voor veel mensen even slikken na zulke mooie, uitbundige dagen. Maar voor ons ligt ook een bijzondere tijd. We gaan op weg naar Pasen. Dat lijkt nu nog ver weg, maar dat geeft wel alle tijd voor een goede voorbereiding. Te beginnen met Aswoensdag. Een askruisje halen is een mooie traditie. Dat kan om 9.00 uur in de Marcelinus & Petruskerk in Oud-Geleen en ’s avond om 19.00 uur in de Augustinuskerk en in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel. Een goed begin van de Veertigdagentijd. Van harte welkom.

Uiteraard zijn er in de Vastentijd allerlei activiteiten. Wie wil kan zich aanmelden voor een dagelijkse vastenmeditatie via de mail. Elke dag een moment van bezinning. Op woensdag 27 maart is de Vastenmaaltijd in de crypte van de Augustinuskerk. We beginnen om 18.00 uur met een H. Mis en aansluitend is er een eenvoudige maaltijd. Op zaterdag 6 april is er een Vastenwandeling. De start is om 10.00 uur op de Bloemenmarkt. Zowel voor de Vastenmaaltijd als de -wandeling vragen we een vastenactiebijdrage van 5 euro.

Voor alle drie de activiteiten kun je je aanmelden via parochiekantoorgeleen@gmail.com of telefonisch 046-4743420.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Geleense klokken luiden zaterdag 1 december voor het klimaat

Op maandag 3 december start de klimaattop in Polen. Greenpeace heeft de Nederlandse kerken gevraagd om aandacht te vragen voor het klimaat en voor deze top, door op zaterdag 1 december om 2 minuten voor 12 de klokken te luiden. De RK Parochies in Geleen willen hier graag aan meewerken. Daarom worden zaterdag in Geleen alle kerkklokken geluid.

Deze actie past volledig in de encycliek Laudato Si’  waarin Paus Franciscus aandacht heeft gevraagd voor de armen en voor het milieu. Hij roept in de encycliek op de wereld te beschermen  en niet uit te buiten en schoonheid te zaaien in plaats van vervuiling en vernietiging. Duidelijke taal die de Geleense parochies met het luiden van de klokken graag willen onderstrepen. Het is de bedoeling dat er filmpjes worden gemaakt van het luiden van de klokken. Daarom zijn de leden van de jongerengroep van de parochies gevraagd om hieraan mee te werken door bij een van de kerken te poseren met een vlag. De filmpjes worden verzameld door Greenpeace en op een speciale website geplaatst. 

Nieuwe Heilige!

De drukte bij het Sint Pietersplein was overweldigend. Grote groepen stonden te wachten om toegelaten te worden voor de controle om het plein op te mogen gaan. Het ging al richting half negen en je kon je nauwelijks voorstellen dat iedereen om 10.00 uur kant en klaar zou zitten voor de grote viering. Maar dat denkt iemand die niet het organisatietalent van Italianen kent. Je moet meteen toegeven: dit is in Italië een heel ander talent dan in Nederland. Maar Italianen zijn in staat in de chaos te blijven sturen en op het einde blijkt alles op zijn pootjes te zijn terechtgekomen. Ook vanmorgen was het weer zo. Vóór 10 uur zat iedereen klaar en ook voor elke concelebrant was een plaatsje gevonden met dank aan de suppoosten die rustig blijven doorzoeken naar de lege plaatsen. En dus begon als punctueel en volgens schema.

En er volgde een mooie viering. Zeven zaligen werden heiligverklaard: 1 paus, 1 bisschop, 2 priesters, 2 zusters, 1 leek. Dat is geen gering aantal en een grootse gebeurtenis. Maar de viering bleef zeer aangenaam in zijn eenvoud, een mooie mix tussen koorzang en volkszang, nooit langdradig wel waardig. Men wijdde niet onnodig uit bij de levensbeschrijvingen en de gebeden bleven to the point. De paus – wat moe zo te horen in zijn stem – leefde op bij de preek die heel duidelijk dichtbij het evangelie bleef en bij de mens en nooit een loftrompet werd op de nieuwe heiligen. In alles een zeer aangename stemmige viering.

En dus is ‘onze’ Katharina Maria Kasper voortaan heilig. Vooral de zusters genieten en zijn trots. Ze nemen elk moment vol vreugde op, al voel je ergens dat Rome, de drukte en de chaos, niet hun wereld is. Maar heel even in dit centrum van de wereldkerk staan is toch bijzonder en vooral als het om ‘jouw’ club gaat. Het is een erkenning van de wereldkerk voor hun inzet, hun inbreng, hun charisma. Op zulke momenten denk je ook dat er wel wat meer waardering mag zijn vanuit de samenleving en de maatschappij dat zoveel vrouwen hun leven geven voor deze liefde voor de medemens en dat met liefde voor God. We vergeten soms hoe belangrijk en cruciaal dat is voor onze samenleving. Maar vandaag is die waardering er wel en de hulpbisschop en onze gouverneur waren er ook nog om deze waardering te onderstrepen. Na de viering was er een korte ontmoeting met de zusters. Ja, gewoon op straat in de drukke Borgo Pio, maar toch! Fijn dat dit ook even tussen alle bedrijven door er mocht zijn. En daarna samen met de zusters eten. Je moet zo’n heiligverklaring nu eenmaal ook goed eren met een goede maaltijd. Proost, lange leve onze nieuwe heilige!

Pastoor Harry Quaedvlieg

Wie komt meehelpen in Lutterade?

Op zaterdag 8 en 22 september van 9.00 tot 13.00 uur wordt het Parochiekerkhof van Lutterade stevig onder handen genomen om alles weer helemaal netjes te maken en klaar voor de winter. Daarbij kunnen we wel wat extra handen gebruiken.
Heb je tijd en zin om mee te helpen? Meld je dan op (een van) deze zaterdagen op het kerkhof aan de Groenseykerstraat. Van harte welkom!

Dirigent Harrie Ramakers overleden

Op 3 januari overleed Harrie Ramakers. Hij was 40 jaar dirigent en ook erelid van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de parochie Oud-Geleen. Al die jaren is hij een grote inspirator geweest voor het koor. Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid  heeft er er steeds voor gezorgd dat het koor de H. Missen kon opluisteren met mooie passende gezangen. Daarmee is hij niet alleen van grote betekenis geweest voor het koor maar ook voor de parochie. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Wij wensen zijn echtgenote Astrid en overige familieleden heel veel sterkte toe.

De plechtige uitvaartdienst is woensdag 10 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen.

Lambert Dreessen overleden

Op 1 januari overleed Lambert Dreessen, oud-kerkmeester gebouwen van de Christus Koningparochie. Hij heeft zijn deskundigheid maar zeker ook zijn betrokkenheid ingezet om te waken over het onroerend goed aan de Kluis. Dat heeft hij uitstekend gedaan en daar zijn we hem veel dank voor verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook na zijn actieve periode als kerkmeester bleef Lambert nauw betrokken bij het reilen en zeilen in de Christus Koningparochie. Op zondag was hij vaak in de kerk te vinden en ook op de donderdagochtenden bij de doordeweekse mis. Altijd prettig aanwezig en met belangstelling voor de parochie en de mensen. De uitvaart is maandag 8 januari om 10.45 uur in zijn Christus Koningkerk. 
We wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Toekomstplan: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Op 16 en 25 oktober heeft het kerkbestuur zijn toekomstvisie gepresenteerd aan de leden van de Parochiële Kerngroepen en geïnteresseerde parochianen.

   

Het plan werd positief ontvangen, maar veel mensen vinden het wel erg ambitieus. Het is ook een ambitieus plan dat mensen wil uitnodigen en uitdagen om samen met ons op weg te gaan naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen. Een geloofsgemeenschap van gastvrijheid en nabijheid, die nadrukkelijk(er) naar buiten wil treden, met een warme, inspirerende en uitnodigende uitstraling. Reacties op het plan zijn van harte welkom!

Nieuwsgierig? Samen groeien in een tijd van krimp  

Begin volgend jaar zetten we weer een volgende stap, dan gaan we de feiten en cijfers van hetgeen we nu hebben, naast deze toekomstvisie leggen. Van daaruit kunnen we dan besluiten nemen, hoe we samen het beste onze toekomst tegemoet kunnen gaan. Wordt vervolgd!