Complimenten

Gisteren was ik op het bisdom voor een vergadering van de Lourdesbedevaarten. Vooraf kwam even iets heel anders ter sprake. De vicaris die in de commissie van de parochievernieuwing zat zei: “O ja, ik heb het pastoraal beleidsplan van jullie gelezen. ’t Zit goed in elkaar.” Dan mompel ik iets van een dankjewel en fijn om te horen. “Mogen we het ook gebruiken als voorbeeld voor andere parochies?” Nou, het compliment werd nog groter. En ik heb toestemming gegeven, dus als u over een paar jaar parochies tegenkomt die erg op Geleen lijken, dan weet u hoe het komt…
Maar ook achteraf er nog eens over nadenkend was ik erg blij met het compliment. Op de eerste plaats omdat een aantal mensen er afgelopen jaar hard aan hebben gewerkt. Maar meer nog omdat dit beleidsplan het resultaat is van een proces van overleg en dialoog met heel wat parochianen. Misschien kunnen sommigen zich nog de eerste sessies herinneren. Tijdens die eerste sessies kwamen wel 150 mensen meepraten en meeluisteren. Het ging immers over de toekomstrichting van onze parochies. Daar kwamen al de vijf bouwstenen uit voort die nu in het beleidsplan staan. Een tweede verdiepende sessie volgde met meer dan vijftig parochianen. Maar een vervolgstap was moeilijk en dus maakten we met weer andere parochianen een tussenstap en daarna volgde de derde sessie met de conclusie van samen één parochie – één parochiekerk met locaties.
Dat hele proces had ons geleerd dat we toe waren aan een nieuw pastoraal beleidsplan en het had ons veel stof tot nadenken gegeven hoe je als parochie(s) verder wil. Zowel medestand als tegenstand was behulpzaam daarbij. Tja, even een pastoraal beleidsplan daarbij schrijven, bleek nog niet zo eenvoudig maar toch zit in heel die dialoog en dat overleg het fundament. En dat maakt mij wel trots en blij. Dit pastoraal beleidsplan is niet eenvoudig en op sommige vlakken misschien best ambitieus, maar vooral van ons. Als je daar complimenten over krijgt… dan is dat zeer bemoedigend.
Dus ieder die meegedacht heeft, meegepraat, meegebeden, meegeschreven, meegelezen: complimenten! En heel hartelijk dank!

Dit bericht werd geplaatst in Blog door Pastoor Quaedvlieg . Bookmark de permalink .

Over Pastoor Quaedvlieg

Pastoor van heel Geleen!! Zo in de loop van de tijd is dat vanzelf gegaan. Na de studietijd in Rome, kwam ik in 2003 als assistent in de parochie van Lindenheuvel. Na een jaar werd ik pastoor. In 2008 kwam daar de Christus Koning en de Verrijzenis bij, in 2010 de Pastoor van Ars en in 2011 de H.Augustinus en de HH. Marcellinus en Petrus. En zo word je pastoor van een grote cluster en teamleider. Lees meer...