Laatste Nieuws

Bisschop besluit tot samenvoeging parochies Geleen

1 december 2020

De bisschop bepaalt dat met ingang van 1 januari 2021 de parochies H. Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus K...
Lees meer

Adventvieringen: zorg hebben om elkaar

30 november 2020

Woensdag beginnen de Adventvieringen in de Pastoor van Arskerk als voorbereiding op en toeleven naar kerstmis. Thema i...
Lees meer

Allerzielenlof via livestream

29 oktober 2020

In het weekend van 31 oktober en 1 november staan we stil bij onze overledenen van het afgelopen jaar. Vanwege de corona...
Lees meer