Laatste Nieuws

Adventvieringen: zorg hebben om elkaar

30 november 2020

Woensdag beginnen de Adventvieringen in de Pastoor van Arskerk als voorbereiding op en toeleven naar kerstmis. Thema i...
Lees meer

Allerzielenlof via livestream

29 oktober 2020

In het weekend van 31 oktober en 1 november staan we stil bij onze overledenen van het afgelopen jaar. Vanwege de corona...
Lees meer

Zaterdag Diakenwijding kapelaan Nicholas Pethuru

27 oktober 2020

Komend weekend wordt onze kapelaan Nicholas Pethuru, samen met 5 andere wijdelingen tot transeunt diaken gewijd. Een bel...
Lees meer