Dirigent Harrie Ramakers overleden

Op 3 januari overleed Harrie Ramakers. Hij was 40 jaar dirigent en ook erelid van het Gemengd kerkelijk zangkoor St. Cecilia van de parochie Oud-Geleen. Al die jaren is hij een grote inspirator geweest voor het koor. Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid  heeft er er steeds voor gezorgd dat het koor de H. Missen kon opluisteren met mooie passende gezangen. Daarmee is hij niet alleen van grote betekenis geweest voor het koor maar ook voor de parochie. Daar zijn we hem heel dankbaar voor. Wij wensen zijn echtgenote Astrid en overige familieleden heel veel sterkte toe.

De plechtige uitvaartdienst is woensdag 10 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de HH Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen.

Lambert Dreessen overleden

Op 1 januari overleed Lambert Dreessen, oud-kerkmeester gebouwen van de Christus Koningparochie. Hij heeft zijn deskundigheid maar zeker ook zijn betrokkenheid ingezet om te waken over het onroerend goed aan de Kluis. Dat heeft hij uitstekend gedaan en daar zijn we hem veel dank voor verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook na zijn actieve periode als kerkmeester bleef Lambert nauw betrokken bij het reilen en zeilen in de Christus Koningparochie. Op zondag was hij vaak in de kerk te vinden en ook op de donderdagochtenden bij de doordeweekse mis. Altijd prettig aanwezig en met belangstelling voor de parochie en de mensen. De uitvaart is maandag 8 januari om 10.45 uur in zijn Christus Koningkerk. 
We wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Hoe moeten we Sinterklaas vieren?

Sinterklaas is net aangekomen in Lindenheuvel, bij mij voor op het plein. Alle Pieten zijn zwart. Tja, wij zitten in de regio, in de provincie. Daar zijn de Pieten nog zwart. En daar zit ik dus op te letten. Bij elk optreden van Sinterklaas kijk ik of de Pieten zwart zijn of niet. Is dat nog Sinterklaas vieren vraag ik me af. Ik heb nooit moeite gehad met zwarte Pieten en dat heb ik nog niet. Ik heb me nooit een racist of zoiets gevoeld. En nog steeds niet. Zwarte Piet zal wel veranderen, maar soms moet ook het harmoniemodel zijn werk doen. Dat Sinterklaasbestand vind ik wel goed. Anders kun je het feest het feest niet meer laten zijn.
Maar hoe zit dat met andere feesten. Moeten we daar ook gaan protesteren omdat bepaalde historische gegevens daar in zitten? Gaan we straks de carnavalsoptocht blokkeren omdat de raad van 11 alleen uit mannen mag bestaan??? Gaan we een feest van moslims of joden verstoren, demonstreren voor het gebedshuis, omdat ze ritueel slachten?? En zo zou je op heel wat feesten aanmerkingen kunnen maken…
Eerlijk gezegd denk ik dat we soms ons meer zorgen moeten maken over de inhoudsloosheid van sommige van onze feesten. Want je kunt zeggen wat je wil, maar bij feesten als carnaval en Sinterklaas weten we goed wat we vieren. Daar hebben we een innerlijk gevoel bij en dat klopt grotendeels met de buitenkant zoals we dat vorm geven. Maar zeg eens eerlijk… Kerstmis!! Voelen we daar innerlijk nog iets bij wat te maken heeft met het Kerstfeest, met wie wij zijn of willen zijn? Er is veel uiterlijkheid, veel glans en glitter en gelukkig doen we ook nog een beetje aan naastenliefde. Toch heb ik het gevoel dat we de inhoud van dit feest voor een groot gedeelte verloren hebben. Want ook wie nog het verhaal van het kindje in de kribbe nog kent, weet niet altijd meer waarom dit verhaal ons gegeven is.
Nog een ander voorbeeld! Eerste communie! Ook daar heb ik sterk het gevoel dat we niet meer weten waarom dit een belangrijk feest moet zijn voor onze kinderen. Ik ga het denk ik de ouders van de communicanten dit jaar vragen op de ouderavond. Het wordt groots gevierd. En daar ben ik niet op tegen. Maar ook hier lijkt de wezenlijke band tussen innerlijke reden en uiterlijk vertoon vervluchtigd.
Misschien zegt u nu: pastoor, wat een boze column. Ach ja, niet zo bedoeld, misschien wel waar. Maar het is mijn oproep tot bezinning. Er is een urgentie om ons te bezinnen op waarom en hoe wij feesten vieren. Het Sinterklaasfeest, ja daar heeft onze samenleving bezinning nodig. Hopelijk verloopt deze respectvol. Maar bij sommige andere feesten is deze urgentie tot bezinning niet minder. Misschien stof tot discussie en gesprek bij het kerstdiner?! Verbindt er dan ook consequenties aan.

Toekomstplan: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Op 16 en 25 oktober heeft het kerkbestuur zijn toekomstvisie gepresenteerd aan de leden van de Parochiële Kerngroepen en geïnteresseerde parochianen.

   

Het plan werd positief ontvangen, maar veel mensen vinden het wel erg ambitieus. Het is ook een ambitieus plan dat mensen wil uitnodigen en uitdagen om samen met ons op weg te gaan naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen. Een geloofsgemeenschap van gastvrijheid en nabijheid, die nadrukkelijk(er) naar buiten wil treden, met een warme, inspirerende en uitnodigende uitstraling. Reacties op het plan zijn van harte welkom!

Nieuwsgierig? Samen groeien in een tijd van krimp  

Begin volgend jaar zetten we weer een volgende stap, dan gaan we de feiten en cijfers van hetgeen we nu hebben, naast deze toekomstvisie leggen. Van daaruit kunnen we dan besluiten nemen, hoe we samen het beste onze toekomst tegemoet kunnen gaan. Wordt vervolgd!

Koren Augustinus en Lindenheuvel fuseren

Vanaf 1 november fuseren de koren van Lindenheuvel en Augustinus.

Op zaterdag 21 oktober luistert het koor van Lindenheuvel voor de laatste keer de zaterdagavondmis op met hun favoriete kerkliederen uitgekozen door de leden zelf.

Na afloop is er een samenkomst met een kopje koffie in de pastorie om het koor te bedanken voor de jarenlange inzet.

Op zondag 29 oktober om 9.30 u zingt het Augustinuskoor voor de laatste keer in de vertrouwde samenstelling tijdens de vrijwilligersdag van parochie St. Augustinus.

Na afloop is er koffie drinken met alle vrijwilligers.

Vanaf 1 november zal het gefuseerde koor met de naam St. Caeciliakoor, zowel in Lutterade als in Lindenheuvel regelmatig de missen opluisteren.

Het nieuwe koor staat onder leiding van Tjeu Zeijen.

Presentatie toekomstvisie

Op woensdag 25 oktober presenteren kerkbestuur en Pastoraal Team de toekomstvisie voor onze Geleense geloofsgemeenschap.

Titel van deze visie: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Er zijn 2 bijeenkomsten:

15.00 uur KBO gebouw H. Augustinus;

20.00 uur parochiehuis Oud Geleen.

Iedereen is van harte welkom om een van de bijeenkomsten bij te wonen.

Wel graag vooraf even aanmelden bij het parochiekantoor

046-4743420 of parochiekantoorgeleen@gmail.com.

Thei Pustjens

Zaterdag 23 september moesten we afscheid nemen van Thei Pustjens, koster van de Christus Koningparochie.

Dat gebeurde heel indrukwekkend in een bomvolle kerk. Mooie muziek van de Schola Gregoriana o.l.v. George Bakx, van Ronald Claessens en Guyon en Gianno Waltmans. Mooie gedachten en herinneringen aan Thei.

Na de mis zwaaiden we Thei samen uit vanaf het plein voor de kerk. We zullen aan Thei blijven denken als een zeer betrokken, sympathieke en ook zeer humorvolle koster. Thei heel erg bedankt voor wie je was en voor alles wat je voor kerk en parochie hebt gedaan.

Rust in vrede.

kerkproeverij

Het wordt spannend. Hoeveel ‘gasten’ zullen er komen. De afgelopen weken hebben we veel reclame gemaakt voor onze kerkproeverij. Op het einde van elke mis heb ik er iets over gezegd. Telkens iets anders. En ook vaker na de mis, was er kort een een gesprekje. Er is wel een positieve houding te bemerken. Parochianen vragen om nog een uitnodigingskaart of vragen waar ze de kaart moeten inleveren. (Dat laatste trouwens niet doen, de kaart is voor de genodigde!) Ik weet het niet beter te omschrijven dan dat de parochies eraan toe zijn om zo’n actie te ondernemen.
Dat geeft mij een groot gevoel van blijdschap of tevredenheid van binnen. Begin dit jaar waren het ook parochianen die mij attent maakte op dit landelijk initiatief en ook de suggestie gaven ‘Waarom doen wij daar niet aan mee?’ Maar lang hoefde ik daar niet over na te denken. Een parochie die in de toekomstgesprekken aangeeft naar buiten te willen treden, gastvrij te willen zijn, uitstraling te willen hebben, kan toch niet nee zeggen. Het was vervolgens ook niet moeilijk om enkele mensen te vinden die de actie wilden gaan uitwerken en dragen. Dat plan van hen voeren wij nu uit. En een tijdje terug keek ik eens op de website om te zien welke kerken allemaal meedoen. Opvallend rustig is het dan in de katholieke kerk in Limburg. Ook nu – vandaag nog eens gecheckt – is er nog relatief weinig activiteit. Maar Geleen doet mee en spant zich in om er iets van te maken. Ja, ik ben zelfs een beetje trots.
Eén minpuntje: dat betreft mij zelf! In het bewuste weekend ben ik er zelf niet bij. Ik moet helaas naar Lourdes. Zo zou ik normaal een bedevaart naar Lourdes nooit omschrijven, maar dit jaar wel. Ik kan niet meemaken wat het weekend zal brengen. Komen er veel? Ach, de oogst is altijd iets van de Heer zelf. Maar de inspanningen die wij ervoor gedaan hebben, zullen zich altijd op een of andere manier uitbetalen, links of rechtsom. En één ding beloof ik: in Lourdes ga ik preken over de kerkproeverij.