Laatste Nieuws

Vrijwilligersnieuwsbrief.

8 augustus 2017

Begin augustus verscheen de eerste Vrijwilligersnieuwsbrief voor de bijna 600 vrijwilligers van onze parochies. Het kan ...
Lees meer

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017

22 juli 2017

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017 over toekomst Plenkhoes en mogelijk gebruik nabijgelegen par...
Lees meer

3e Gespreksronde toekomst parochies

22 juli 2017

Na de zomer vindt de 3e ronde toekomstgesprekken over onze parochies plaats. Een jaar geleden zijn we begonnen met gesp...
Lees meer

Laatste blogs van de pastoor

kerkproeverij

29 augustus 2017

Het wordt spannend. Hoeveel ‘gasten’ zullen er komen. De afgelopen weken heb...
Lees meer

Kerken in de vakantie

31 juli 2017

De vakantie is altijd een gelegenheid om kerken te bezoeken. Wie doet het niet! ...
Lees meer

Verborgen pareltje

18 april 2017

De drukke dagen van Pasen liggen weer achter ons. Liturgisch, kerkelijk en spiri...
Lees meer

Van harte welkom op de website van RK Parochies GeleenPraten over de Toekomst

De RK parochies van Geleen vormen een parochiefederatie met één kerkbestuur en één pastoraal team. De volgende parochies maken er deel van uit: Sint Augustinus Lutterade, HH Marcellinus & Petrus Oud-Geleen, Christus Koning Kluis, Pastoor van Ars Geleen Zuid en Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (OLAB) Lindenheuvel.

Deze website biedt informatie over alles wat er binnen onze RK parochies gebeurt.

Waar en wanneer de vieringen zijn, het aanvragen van een misintentie, wat te doen bij bijvoorbeeld doopsel, huwelijk en uitvaart.

Informatie over de organisatie, wie doet wat en waar is informatie te vinden.

Informatie over financiën, want samen kerk zijn kost geld en daarbij zijn alle bijdragen van harte welkom, maar ook broodnodig.

Informatie over en voor onze vrijwilligers, onmisbaar voor onze geloofsgemeenschap. Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Wie mee wil doen is van harte welkom.

Een belangrijke plaats op deze website voor onze jeugd, de misdienaars en de jongerengroep. Zij vormen onze hoop voor de toekomst! Wie zich bij onze jeugd wil aansluiten is van harte uitgenodigd.

Hopelijk vindt u of vind jij wat je zoekt.

En wil je ons iets laten weten? Stuur dan een mail of bel 046-474 34 20.

Parochiekantoor / Kerkbestuur
Adres: Bloemenmarkt 13
6163 CE Geleen
Telefoon: 046-474 34 20
E-mail: parochiekantoorgeleen@gmail.com
secretariaatRKParochiesgeleen@gmail.com